pondělí, 26 září 2022 08:25

Konečně po prázdninové pauze dorazily výsledky našich odvážných žáků, kteří v červnu skládali Cambridgeské zkoušky. Šestice mladších velmi úspěšně složila dětskou zkoušku Movers a šestice starších úspěšně, u některých nad očekávání velmi úspěšně, složila studentskou zkoušku Key English Test. Ještě jednou všem srdečně blahopřejeme a věříme, že se ve světě neztratí.

 

pondělí, 26 září 2022 08:20

V pátek 16.9. uspořádalo Středisko volného času ve spolupráci s žákovským parlamentem velmi pěknou akci pro děti z 1. stupně základních škol. Naše škola vyslala žáky 1., 2. a 3. tříd, aby se jí zúčastnili. Akce proběhla dopoledne na nádvoří duhové ZŠ a na přilehlém travnatém hřišti.

pátek, 02 září 2022 12:40

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu

pátek, 26 srpen 2022 10:09

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1. září v 8,00 v areálu školy.

Po společné části si třídní učitelé odvedou žáky do tříd.

Vyučování 1. 9. bude ukončeno:             

  • 2. – 5. třídy 9,30 – 10,00
  • 6. – 9. třídy 10,00

Obědy budou vydávány od 9,20.

V pátek 2.9. vyučování  končí :             

  • 2. -5. třídy v průběhu 4. vyuč. hodiny
  • 6. - 9. třídy v průběhu 5. vyuč hodiny

Od pondělí 5. 9. bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin, odpolední vyučování bude zrušeno.

 

1. třídy

Po slavnostním zahájení v areálu školy si třídní učitelé odvedou žáky a rodiče do tříd.

V 1. třídách končí vyučování v pátek 2. 9. v 9,40, od pondělí 5. 9. dle rozvrhu.

Bezpečnostní opatření

Vzhledem k probíhajícím opravám školy je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. Volný pohyb po areálu školy je zakázán.

čtvrtek, 30 červen 2022 09:10

Konec školního roku je rozvolněný, známky jsou uzavřeny. To ale neznamená, že bychom se v tomto čase ještě nemohli něco dozvědět a něco se naučit. Z Brna k nám dojel Polybus a pro páťáky dovezl možnost vyrobit si něco speciálního.

čtvrtek, 30 červen 2022 09:08

V pondělí 13. června se naše nadané žačky zúčastnily výtvarného sympozia Kroky k umění v Hodoníně u zimního stadionu. Ella Kučerňáková s Vendulou Dolákovou a Bára Čtvrtečková s Lucií Štukavcovou malovaly společně ve dvojicích na téma „klimatické změny“.
Vytvořené práce budou součásti putovní výstavy.

čtvrtek, 30 červen 2022 09:05

Ano, devět let uteklo jako voda a je tu loučeni!