úterý, 12 září 2017 14:16

Elektronická žákovská knížka - info

Napsal(a)

Základní informace o elektronické žákovské knížce (eŽK)

Od školního roku 2017/18 se pro zapisování klasifikace a poznámek k chování žáka používá pouze elektronická verze žákovské knížky. Tištěný Školní zápisník se využívá jen pro omlouvání žáka a k jiné komunikaci, kde jsou potřebné podpisy rodičů či učitele.

Pro rodiče je vygenerován login a nové heslo pro přístup do eŽK (heslo z minulého testovacího roku je neplatné). Údaje jsou napsány jednou malými písmeny, tak jak je píšete do počítače, a ještě velkými písmeny pro kontrolu, aby nedošlo k záměně z číslicí apod. Je důležité, aby rodiče uchovali své přístupové údaje v bezpečí a neposkytovali je dítěti ani nikomu dalšímu. Vyvarují se tak zneužití a případnému nedorozumění, že pod jejich jménem bude se školou komunikovat někdo jiný. Žák dostane svůj vlastní přístup.

 

Do eŽK se vstupuje z webu školy www.zsdomkyhod.cz. Vstoupit do eŽK lze i přes mobil pomocí aplikace pro OS Android a iOS. Aplikace lze stáhnout například na: www.bakalari.cz/Static/webapp

Po vstupu do internetové eŽK se žákům a rodičům zobrazí upozornění na nově udělené známky, zadané domácí úkoly, případně na nové zprávy, které dosud nečetli či nepotvrdili. V několika dalších panelech jsou pak informace o rozvrhu, akcích školy apod.

Základem eŽK je zobrazení průběžné klasifikaci žáka. Žáci či jejich rodiče si mohou nastavením několika parametrů postupně volit různé způsoby nahlédnutí do klasifikace.

Nahlédnout lze i do přehledu pololetní klasifikace za celou docházku. Rodiče si mohou přečíst i udělená výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky …).

Další důležitou oblastí jsou informace o organizaci výuky. Lze např. nahlédnout do aktuálního rozvrhu žáka a přehledu akcí školy zasahujících do výuky apod.

Pro rodiče je k dispozici také přehled vyučujících žáka, důležitý např. před rodičovskou schůzkou.

Webová aplikace obsahuje speciální komunikační systém - KOMENS. Využívá ho  vedení školy, učitelé, žáci i rodiče. Hlavní výhodou použití tohoto systému je logické členění zpráv (např. poznámky k chování a prospěchu žáka, omluvenky, informace dávané na pomyslnou nástěnku, aktuality) a dokonalý přehled o proběhlé komunikaci (např. jednoduché zjištění, kteří z adresátů už zprávu četli). Tím se podstatně liší od korespondence přes e-mail (ta se případně využívá jen k upozornění na nové zprávy v KOMENS).

Rodiče mohou u svého dítěte zkontrolovat také správnost a aktuálnost osobních údajů a některé z nich přímo v eŽK opravit (škola může tímto způsobem dovolit opravu telefonických kontaktů, zdravotní pojišťovny apod.)

Osobní údaje u nových žáků školy budou doplněny v průběhu měsíce září.

Pro rodiče, kteří nemají přístup na internet, je tady možnost periodického tisku prospěchu a chování žáka od třídního učitele. Je zapotřebí se s třídním učitelem individuálně domluvit a přicházet si pro tyto informace pravidelně v konzultačních hodinách. Informace o prospěchu a chování nebudeme posílat po žácích.

Poznámka na závěr:

V prvních týdnech školního roku se v ostrém provozu budou také učitelé seznamovat s tímto novým systémem známkování. Za vedení školy proto prosím o trpělivost a lidský přístup, než se nám všem tento způsob známkování vryje pod kůži.

Od tohoto přehledného a moderního webového systému očekáváme větší zapojení rodičů do života školy, více spolupráce a vzájemného pochopení – jde nám všem o stejnou věc, jen si to někdy neuvědomujeme.

Děkuji. Za ZŠ U Červených domků Hodonín

Mgr. Michal Holomčík – zástupce ředitele školy

Přečteno 606 krát Naposledy změněno středa, 13 září 2017 13:51