pátek, 16 březen 2018 08:23

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/19

Napsal(a)

  Zápis do 1. třídy ZŠ Hodonín, U Červených domků 40 pro školní rok 2018/2019 proběhne 6. a 7. dubna 2018.

  Pokud zákonný zástupce zvažuje odklad povinné školní docházky, musí podat žádost o odklad se dvěma přílohami (posouzení ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře). Odklad povinné školní docházky lze vyřídit v termínu zápisu do 1. třídy. Je nutné se včas objednat do PPP( dlouhá čekací doba).

 

 Na základě těchto dokumentů rozhodne ředitel o odkladu povinné školní docházky.

 Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.

 Co všechno by měl předškolák umět najdete na:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Přečteno 439 krát