pátek, 08 únor 2019 09:58

Literární soutěž

Napsal(a)

Již před vánočními prázdninami se naše škola zapojila do literární soutěže pořádané Národním ústavem duševního zdraví. Děti se měly pokusit libovolnou formou zpracovat téma duševního zdraví. Přes nízký věk a nevelké zkušenosti se nám však do rukou dostaly úvahy, za které bychom se nemuseli stydět ani my, dospělí. Největší úspěch u nás, učitelů, sklidily básničky.

Ze všech esejí a básní zaslaných do soutěže se Prokopu Tomečkovi podařilo dostat do finále mezi ty nejzdařilejší práce. K tomuto velkému úspěchu gratulujeme.

 

Démon

Selhal jsem opět a požil jsem doušek, 
dlouho zas nebudu užívat vzdoušek. 
Chtěl jsem být čistý a mít čistou hlavu, 
koho tím zklamu, ten bude v právu. 
Nejvíce ublížím však jenom sobě, 
přesto že dobře vím, že můžu skončit v hrobě. 

Druhý den těžko je, třese se ruka, 
nejsem ani schopen vnímat svá muka. 
Hned po ránu nanovo a den je hned v háji, 
tolik mám kolegů v tom vinařském kraji. 
Už zase tápu a chce se mi píti, 
bez doušku v krvi nemůžu žíti.
Poprosím o pomoc s tou mojí nemocí, 
všichni však jeví se mi hrozně divocí. 
Pohledem na děti nechám se změkčit, 
rozhodně půjdu se rád znovu léčit. 

Bez pití krásně je a den zase čistý, 
v dotecích rukou již jsem si zas jistý. 
Nenechám si už vzít čas života pitím, 
chci se zas radovat normálním žitím. 
Jsem to zas já a mám jistý krok, 
Démonu alkoholu tím způsobím šok. 
Už nechci jak otrok nikdy víc pít, 
s radostí v abstinenci teď hodlám už žít.

Přečteno 317 krát