pátek, 15 březen 2019 12:25

Zápis do prvních tříd - informace pro rodiče

Napsal(a)

Zveme Vás na

zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 hodin do 17.00 hodin  a v sobotu 6. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hodin.

Do první třídy budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu sebou přineste rodný list a průkaz pojištěnce dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, případně dokumenty k odkladu školní docházky.

 

Spádový obvod pro naši školu:

Bezručova, Brněnská, Brněnské náměstí, Březinova, Cihlářská čtvrť, Čajkovského, Družstevní čtvrť, Erbenova, Hornická čtvrť, I. Olbrachta, J. Suka, P. Jilemnického, Kasárenská, K Hájence, Křičkova, Lesní, Lipová alej, Lužická, Masná, M. Benky, nám. B. Martinů, Na Dole, Na Pískách, Patočkova, Písečné, Průmyslová, Sacharovova (1-20), Seifertova, Skácelova, Stavební, tř. Bří Čapků, U Cihelny, U Červených domků, U Kyjovky, U Střelnice, U ZOO, Velkomoravská 28 a výše (sudá a lichá), Za Dráhou, Žižkova (1-14)

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

S ohledem na maximální naplněnost přípustné kapacity tříd a školy je možné přijmout pro školní rok 2019/2020 do prvních tříd maximálně 90 žáků.

V případě vyššího počtu zájemců o přijetí budou uplatněna následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku:

 1. Přijati budou všichni žáci, kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.
 2. Přijati budou žáci, kteří v minulém roce byli u zápisu k plnění povinné školní docházky na naší škole a kterým byl udělen odklad zahájení povinné školní docházky.
 3. Přijati budou žáci, jejichž starší sourozenec je aktuálně žákem ZŠ Hodonín, U Červených domků 40.
  V případě, že přijetím všech žáků, jejichž starší sourozenec je aktuálně žákem ZŠ, by škola překročila celkovou přípustnou kapacitu školy, pak přednostně budou přijati žáci, jejichž starší sourozenec je žákem prvního stupně, tj. ve školním roce 2019/ 2020 je v prvním až pátém ročníku naší školy.
 4. Losováním, jako legitimním, nestranným prostředkem rozhodování, kdy podrobnosti a pravidla losování budou předem transparentně zveřejněna na adrese ZŠ Hodonín, U Červených domků 40 na nástěnce v pavilonu ředitelství školy.

Platí, že kritérium, uvedené zde pod vyšším číslem, bude aplikováno tehdy, nedojde-li k naplnění maximální přípustné kapacity školy na základě aplikace kritéria předchozího (uvedeného pod nižším číslem).

 

Nabízíme:

 • bezpečnou a přívětivou školu otevřenou různým možnostem komunikace se žáky, jejich zákonnými zástupci i institucemi
 • kvalitní pedagogický sbor
 • příjemný areál, prostředí tříd, pracoven
 • kurz Předškoláček – 10 lekcí pro budoucí prvňáčky
 • již v od první třídy kroužek anglického jazyka
 • spolupráci s partnerskou školou CAMBRIDGE P.A.R.K. s možností získání certifikátů z AJ již od nejnižších ročníků ZŠ
 • výuku angličtiny s rodilým mluvčím
 • v 1. třídě Školičku bruslení, ve 2. – 4. třídě bruslení
 • kurz plavání ve 2. a 3. třídě
 • školu v přírodě pro 4. ročník
 • od 5. ročníku možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (atletika, fotbal)
 • v 7. ročníku lyžařský kurz
 • v 9. ročníku předmět finanční gramotnost
 • počítačové učebny, tablety na 1. stupni, multimediální učebny, školní knihovnu
 • aktivní zapojování do projektů EU
 • kompletní školní poradenské pracoviště – výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence, speciální pedagog
 • školní družinu od 6,00 do 17,00 hodin
 • stravování ve školní jídelně (svačinky, oběd s výběrem ze dvou jídel), zapojení do projektu Ovoce do škol, Školní mléko
 • širokou škálu kroužků (dětská atletika, zdravotnický kroužek, pěvecký sbor, kroužky ve spolupráci se ZOO Hodonín, psaní všemi deseti na klávesnici a další kroužky v rámci projektu EU)
 • pravidelné návštěvy Městské knihovny, Ekocentra, divadel v Uh. Hradišti a v Brně
 • školní výlety, exkurze a pro soustředění pro sportovní třídy
 • účast na různých olympiádách a soutěžích
Přečteno 413 krát Naposledy změněno pátek, 15 březen 2019 12:28