středa, 20 květen 2020 15:20

Organizace výuky 1. stupně od 25.5.2020

Napsal(a)

Na první vyučovací hodinu musí žák přinést vytisknuté a podepsané „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“. Vytisknout si můžete zde.

Pokud si nemůžete prohlášení vytisknout, je k vyzvednutí ve vestibulu školy.

Bez prohlášení a roušek se nemůže žák účastnit výuky a bude poslán domů!

 

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Žáci si sebou vezmou pomůcky dle pokynů učitelů, přezůvky, svačinu a 2 roušky. Roušky je nutné udržovat v čistotě.

ORGANIZACE VÝUKY:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená aktuálním krizovým opatřením, zejména jde o zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, nákrčník apod.) a dodržení odstupů 2 metry.

Žák přijde do školy hlavním vchodem (bránou) a použije ISIC kartu pro registrování příchodu. Zák. zástupcům tak přijde oznámení o příchodu žáka do školy.

Vstup zákonným zástupcům do areálu není povolen. Pokud potřebuje mluvit s vyučujícím, domluví si schůzku předem.

Za bránou školy budou umístěny dávkovače s dezinfekcí. Žák je povinen před vstupem do budov školy dezinfekci použít.

Žák jde dále do šatny své třídy, kde se přezuje a odchází do své třídy. Ve společných prostorách se nesmí zdržovat.

Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a igelitový sáček. Roušku může sundat pouze při výuce v učebně, dle pokynů vyučujících.

Ve třídě je nutno dodržovat zásadu jeden žák v lavici.

Žáci jsou povinni se zdržovat pouze v určené učebně a ve vyhrazených prostorách, respektovat pokyny pedagogů, vychovatelek.

V případě použití toalety a před svačinou si žák důkladně 20 - 30 sekund umyje ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem, použije jednorázový papírový ručník. Na WC a ve třídách jsou k dispozici i dávkovače s dezinfekcí.

Žáci budou mít jednu svačinovou přestávku. Svačinu si přinesou s sebou.

Před opuštěním třídy si musí všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadit roušky.

Žák je povinen dodržovat aktuální hygienická nařízení a doporučení vlády ČR a řídit se pokyny  vyučujících. Jejich nedodržování, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Nepřítomnost žáka ve škole je zákonný zástupce povinen ohlásit, stejně jako skutečnost, že žák již nebude skupinu navštěvovat.

V případě, že žák potřebuje odejít ze školy v průběhu výuky (např. k lékaři apod.), informuje o této skutečnosti zákonný zástupce vyučujícího písemnou formou dopředu. Doprovod může žáka v té době čekat před školou, případně žák odchází domů bez doprovodu.

Výuka bude končit dle časového rozpisu, který se může změnit dle potřeby. O časovém harmonogramu vás budou informovat třídní učitelé.

Po ukončení výuky vyučující odvádí žáky ze školy, popř. je vede na oběd do jídelny. Po obědě žáci odchází ze školy.

Po skončení výuky si žáci registrují odchod prostřednictvím ISIC karty na odchodových terminálech a opouští školu.

Školní družina

Po skončení výuky budou žáci předáni p. vychovatelkám, přejdou do žlutého pavilonu a poté do jídelny.

I zde bude nutné používat roušku, děti ji budou mít většinu času.

Vyzvedávání dětí bude fungovat stejně jako v normálním režimu. Buď si dítě vyzvednete osobně nebo bude mít lísteček pro odchod. První den budou paní vychovatelky zjišťovat odchody žáků.

Za ředitelství školy

Mgr. Kateřina Maláníková

Přečteno 567 krát Naposledy změněno středa, 20 květen 2020 15:21