pátek, 29 květen 2020 11:11

Výuka II. stupně od 8.6.2020

Napsal(a)

Dobrý den.

Z důvodu dalšího uvolňování opatření na základních školách lze od 8.6.2020 žáka přihlásit k dobrovolné aktivitě ve škole /konzultace, třídnické hodiny, … /.

Učitelé budou vypisovat konzultační hodiny zaměřené na svůj vyučovaný předmět, vždy pro danou třídu (skupinu), kterou učitel vyučuje. Žákovi přijde oznámení o této konzultaci přes systém EduPage.

Účast bude dobrovolná. Stále platí, že prioritou je distanční vzdělávání (vzdělávání na dálku). Pokud se žák chce konzultace zúčastnit, přihlásí se - rezervuje si místo přes systém EduPage.

 

Přihlášený žák musí mít na první konzultační schůzku čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – tiskopis najdete např. zde: https://www.zsdomkyhod.cz/images/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

Dle nařízení MŠMT se nemůže žák bez tohoto prohlášení konzultace zúčastnit a musíme žáka poslat domů. Další pomůcky, které žák potřebuje na konzultaci již specifikuje konkrétní učitel.

Četnost a čas konzultací si určuje vyučující učitel dle potřeby třídy a vyučovaného předmětu. Stejně jako naplnění konzultační skupiny. Při větším počtu než 15 žáků učitel rozdělí konzultaci na dvě skupiny. Časy pak upraví a pošle žákům přes zprávy v EduPage. Sraz konzultační skupiny bude vždy v šatně třídy. Učitel si žáky vyzvedne a odvede do učebny.

Žák účastnící se konzultace je povinen dodržovat aktuální hygienická nařízení a doporučení vlády ČR. Také hygienická opatření školy uvedené např. v článku – „výuka 9. tříd“ na webových stránkách školy. Jejich nedodržení a opakované porušování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z konzultační skupiny.

Za ZŠ U Červených domků Hodonín

Mgr. Michal Holomčík.

Přečteno 499 krát