úterý, 13 říjen 2020 11:32

Uzavření základní školy

Napsal(a)

Nová opatření 14. 10. – 1. 11. 2020

Vláda omezuje s účinností 

ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

-       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA JE PO TUTO DOBU UZAVŘENA

Výuka na I. a II. stupni bude organizována distanční formou.

Výuka distanční formou je povinná! Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení se domluví s třídním učitelem na způsobu a organizaci distanční výuky.

  • 1. stupeň: Organizace výuky je na třídním učiteli, popř. na učitelích jednotlivých předmětů. Plnění zadaných úkolů je povinné!
  • 2. stupeň: On-line forma je povinná a vyučuje se dle rozvrhu. Organizace výuky je na učitelích jednotlivých předmětů.

V době vyučování budou učitelé k dispozici on-line a provádí výuku, zadávání úkolů apod. Učitel je on-line k dispozici pouze v čase svých hodin dle tříd v rozvrhu. Dodržujte tak časy připojení podle vašeho platného rozvrhu! Způsob výuky si organizuje příslušný učitel předmětu. Výuka on-line se netýká předmětů: tělesná výchova, člověk a svět práce, výtvarná výchova a hudební výchova. V těchto předmětech mohou žáci dostat k vypracování projekt, domácí úkol apod.

Ošetřovné:

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let, rodič dostane 60 procent denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude uzavřená škola.

V žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení. Formuláře, dotazy, podmínky apod. řešte prosím přímo na ČSSZ: https://www.cssz.cz/

  1. 10. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. Po tuto dobu nebude organizována distanční výuka.

Za ředitelství ZŠ,

Mgr. Michal Holomčík, zást. ředitele

Přečteno 404 krát Naposledy změněno úterý, 20 říjen 2020 08:48