neděle, 01 listopad 2020 16:54

Nová opatření od 2. 11. 2020

Napsal(a)

Vládní opatření i nadále omezují provoz základních škol. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

  • Výuka na I. a II. stupni bude organizována distanční formou.
  • Výuka distanční formou je povinná!

Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení se domluví s třídním učitelem na způsobu a organizaci distanční výuky.

• 1. stupeň: Organizace výuky je na třídním učiteli, popř. na učitelích jednotlivých předmětů. Plnění zadaných úkolů je povinné!

• 2. stupeň: On-line forma je povinná a vyučuje se dle rozvrhu. Organizace výuky je na učitelích jednotlivých předmětů. V době vyučování budou učitelé k dispozici on-line a provádí výuku, zadávání úkolů apod. Učitel je on-line k dispozici pouze v čase svých hodin dle tříd v rozvrhu. Dodržujte tak časy připojení podle vašeho platného rozvrhu! Způsob výuky si organizuje příslušný učitel předmětu. Výuka on-line se netýká předmětů: tělesná výchova, člověk a svět práce, výtvarná výchova a hudební výchova. V těchto předmětech mohou žáci dostat k vypracování projekt, domácí úkol apod. zást. ředitele

Mgr. Michal Holomčík.

Přečteno 305 krát