pátek, 13 listopad 2020 09:35

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Napsal(a)
 • bude probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd, v těchto ročnících se ruší výuka distanční
 • žáci 3. – 9. tříd pokračují v distanční výuce

Organizace výuky žáků 1. a 2. tříd

 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (doporučujeme, aby žáci měli alespoň 2 roušky), dodržovat hygienická opatření ( desinfekce, větrání )
 • roušku musí mít žáci nasazenou již při vstupu do areálu školy
 • z šatny žáci odcházejí ihned do své třídy
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, doporučuje se pobyt venku ( organizace je na třídním učiteli)
 • školní družina je v běžném provozu ráno i odpoledne, ve skupinách budou vždy žáci jedné třídy
 • školní jídelna je také v běžném provozu (svačinky, obědy), i zde platí povinnost nosit roušku, s výjimkou konzumace stravy
 • zákonní zástupci mají vstup do školy zakázán
 • všechny záležitosti se snaží zák. zástupci vyřídit elektronicky, v nezbytných případech mohou přijít na ředitelství školy s rouškou a použijí dezinfekci u vchodu školy
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy zakázán

Za ředitelství školy

Kateřina Maláníková – zást. ředitele pro 1.st.

Přečteno 292 krát