čtvrtek, 26 listopad 2020 08:42

Organizace výuky od 30. 11. – 22. 12. 2020

Napsal(a)

Dle aktuálních vládních nařízení se mění organizace výuky níže uvedeným způsobem:

 1. stupeň: Výuka všech tříd (1. – 5. ročníku) bude probíhat pouze prezenčně za osobní přítomnosti žáků ve škole!
 2. stupeň: Výuka 9. ročníku bude probíhat pouze prezenčně za osobní přítomnosti žáků ve škole!

Odpolední vyučování 8. – 9. ročníku v pondělí je po celé toto období zrušeno a je nahrazeno distanční výukou v jednotlivých předmětech!


Výuka 6. – 8. ročníků bude probíhat střídavě po týdnech ve skupinách:

 • 1.týden (30.11. – 4.12.) 6. ročník (6.A, 6.B, 6.C) + 7.A prezenční výuka ve škole.
 • 1.týden (30.11. – 4.12.) 8. ročník (8.A, 8.B, 8.C) + 7.B, 7.C distanční výuka z domova.
  • 2.týden (7.12. – 11.12.) 8. ročník (8.A, 8.B, 8.C) + 7.B, 7.C prezenční výuka ve škole.
  • 2.týden (7.12. – 11.12.) 6. ročník (6.A, 6.B, 6.C) + 7.A distanční výuka z domova.
 • 3.týden (14.12. – 18.12.) 6. ročník (6.A, 6.B, 6.C) + 7.A prezenční výuka ve škole.
 • 3.týden (14.12. – 18.12.) 8. ročník (8.A, 8.B, 8.C) + 7.B, 7.C distanční výuka z domova.
  • 4.týden (21.12. – 22.12.) 8. ročník (8.A, 8.B, 8.C) + 7.B, 7.C prezenční výuka ve škole.
  • 4.týden (21.12. – 22.12.) 6. ročník (6.A, 6.B, 6.C) + 7.A distanční výuka z domova.


Prezenční výuka:

bude probíhat dle platného rozvrhu s povinností zachování homogenity třídy. Žáci tak nemůžou být děleni do skupin v cizích jazycích.

Tělesná výchova: Třídy I. stupně budou mít v TV náhradní vyučování (popř. procházku v přírodě) Třídy II. stupně a 5. třídy, které mají TV zařazené v rozvrhu jako první, nebo poslední hodinu budou mít výuku TV zrušenou (popř. nahrazenou procházkou v přírodě). Třídy II. stupně přijdou do školy až od 3. vyučovací hodiny, popř. v posledních hodinách výuku končí dříve a odchází domů.  

O způsobu organizace tréninků sportovních tříd rozhodují příslušné sportovní kluby (atletický, fotbalový). Není v kompetenci ZŠ. Školou nebude prozatím organizována ani pondělní TV - ranní trénink sportovních tříd. Trénink může být organizován sportovním klubem. Sledujte informace jednotlivých sportovních klubů.

Hudební výchova probíhá dle nařízení bez zpěvu.

Distanční výuka z domova bude probíhat dle rozvrhu. V době vyučování budou učitelé k dispozici on-line, popř. provádí distanční výuku, zadávání úkolů apod. O způsobu výuky si tak rozhoduje příslušný učitel předmětu.

Výuka on-line se netýká předmětů: tělesná výchova, člověk a svět práce, výtvarná výchova a hudební výchova. V těchto předmětech mohou žáci dostat k vypracování projekt, domácí úkol apod.
Výuka distančním způsobem je stále povinná! Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení se přijdou domluvit za třídním učitelem (učiteli jednotlivých předmětů) na způsobu a organizaci distanční výuky.

Hygienická opatření ve škole:

Žáky prosíme o nasazení roušky již při čekání před školou a dodržení rozestupů 2 metry.

Žáci školy musí dodržovat v souvislosti se zamezením šíření viru zvýšená hygienická opatření. Z režimových opatření platí povinnost nosit roušku od okamžiku vstupu do areálu školy, až po jeho opuštění - roušku je tedy povinné mít i během výuky ve třídě i v čas trávený mimo třídu (např. o přestávce). Žák smí sundat roušku pouze při konzumaci svačiny, nebo při obědě - u stolu ve školní jídelně.

Při vstupu do školní budovy si žák povinně dezinfikuje ruce u vchodu. Pro zvýšenou hygienu využívají žáci dezinfekci také ve třídách a na toaletách.

V průběhu celého dne nesmí docházet k prolínání žáků jednotlivých tříd, každá třída se učí po celý den vždy odděleně. O přestávce se žáci ve třídách nenavštěvují, tráví čas ve své třídě.

Je doporučeno použití min. 2 kusů roušky. Jednotlivé roušky po použití žáci zabalí do mikrotenového (nebo igelitového) sáčku. Stejně zachází i s jednorázovou rouškou, kterou mohou po zabalení do sáčku vhodit do směsného odpadu.

Vyučující zajistí intenzivní pravidelné větrání po každých cca 25 minutách - tzn. v polovině každé hodiny a o každé přestávce. Z tohoto důvodu si žáci mohou vzít při příchodu svou bundu do třídy a nemusí si ji nechávat v šatně.

Školní jídelna:

Obdobná pravidla platí i pro školní stravování, kde je nutné dodržet následující opatření: maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, každá třída má pro sebe přesně označený úsek, ve kterém obědvá

ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a nesmí docházet k prolínání jednotlivých tříd a to ani ve frontě na oběd, žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky i v prostorách školní jídelny, s výjimkou doby konzumace stravy.

Z výše uvedených důvodů byl stanoven přesný harmonogram výdeje obědů pro jednotlivé třídy. S harmonogramem žáky seznámí třídní učitel.

Školní družina:

v upraveném režimu se zachováním homogenních skupin.

 

Školní klub:

je v tomto období uzavřen.


Za ZŠ U Červených domků Hodonín
Mgr. Michal Holomčík, zást. ředitele

Přečteno 401 krát Naposledy změněno čtvrtek, 26 listopad 2020 08:45