neděle, 31 leden 2021 16:52

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Napsal(a)

Dle aktuálních vládních nařízení se mění organizace výuky níže uvedeným způsobem:

• Výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat prezenčně za přítomnosti žáků ve škole (v těchto ročnících neprobíhá distanční výuka)

• žáci 3. – 9. tříd se vyučují pouze distančním způsobem z domova (v těchto ročnících neprobíhá prezenční výuka ve škole)

Organizace výuky žáků 1. a 2. tříd
• žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (doporučujeme, aby žáci měli alespoň 2 roušky), dodržovat hygienická opatření (dezinfekce, větrání)
• roušku musí mít žáci nasazenou již při vstupu do areálu školy
• z šatny žáci odcházejí ihned do své třídy
• je zakázán zpěv a sportovní činnosti, doporučuje se pobyt venku (organizace je na třídním učiteli)
• školní družina je v běžném provozu ráno i odpoledne, ve skupinách budou vždy žáci jedné třídy
• školní jídelna je také v běžném provozu (svačinky, obědy), i zde platí povinnost nosit roušku, s výjimkou konzumace stravy
• zákonní zástupci mají vstup do školy zakázán
• všechny záležitosti se snaží zák. zástupci vyřídit elektronicky, v nezbytných případech mohou přijít na ředitelství školy s rouškou a použijí dezinfekci u vchodu školy
• osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy zakázán
Pro tyto žáky je v běžném provozu školní družina i školní jídelna.

Organizace výuky žáků 3. – 9. tříd
• Výuka distanční formou je povinná!
Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení se domluví s třídním učitelem na způsobu a organizaci distanční výuky. Mohou si pro zadané úkoly chodit do vestibulu školy.
Organizace výuky je na učitelích jednotlivých předmětů.
Od 5. ročníku se vyučuje dle rozvrhu.
POZOR! Od 4.1. se (v 5. - 9. třídách) vyučuje podle nového rozvrhu!!!
V době vyučování budou učitelé k dispozici on-line a provádí výuku, zadávání úkolů apod. Učitel je on-line k dispozici pouze v čase svých hodin dle tříd v rozvrhu. Dodržujte tak časy připojení podle vašeho platného rozvrhu! Způsob výuky si organizuje příslušný učitel předmětu. Výuka on-line se netýká předmětů: tělesná výchova, člověk a svět práce, výtvarná výchova a hudební výchova. V těchto předmětech mohou žáci dostat k vypracování projekt, domácí úkol apod.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Michal Holomčík
zást. ředitele

Přečteno 269 krát Naposledy změněno pátek, 05 únor 2021 12:34
Více z této kategorie: « Aktuální informace Poděkování »