čtvrtek, 06 květen 2021 08:21

Organizace výuky od 10. května 2021 – nástup žáků II. stupně

Napsal(a)

Vážení rodiče a žáci,

dle rozhodnutí vlády se od pondělí 10. května 2021 vrací žáci II. stupně do základních škol k prezenční výuce. Způsob bude rotační – vždy po celých ročnících (6.-7., 8.-9.) a to střídavě:  týden prezenční výuka, týden distanční výuka z domova podle následujícího rozpisu:VÝUKA VE ŠKOLE (prezenční způsob):
1. týden (10.5. – 14.5.) 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C
2. týden (17.5. – 21.5.) 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C
3. týden (24.5. – 28.5.) 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C
4. týden (31.5. – 4.6.) 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C

 

Pro prezenční výuku MŠMT a MZ stanovilo následující podmínky:
• Všichni žáci školy budou testováni antigenními testy a to 2x týdně (vždy pondělí a čtvrtek ráno).
• Podrobné podmínky a vysvětlení účelu testování můžete nalézt zde: https://testovani.edu.cz
• Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
• V případě pozitivního testu se žák nemůže účastnit výuky a škola kontaktuje zák. zástupce, který je povinen si ho co nejdříve vyzvednout.

Organizace prezenční výuky v testovací dny pondělí a čtvrtek:
• Žáci přichází do školy v testovací dny (PO a ČT) podle rozpisu přesně na stanovený čas! Čas je přizpůsoben režimu sportovních tříd, popř. rozvrhu bez běžné výuky TV*.

*Běžná tělesná výchova stále není v ZŠ umožněna. Ranní TV a rozšířená TV sportovních tříd bude za těchto podmínek zrušena. Sportovní kluby mohou tento čas využít k tréninkové činnosti. Vzhledem k složitosti organizace povinného testování v pondělí ráno, budou mít všechny atletické sportovní třídy a kombinované třídy (fotbal-nesportovní část třídy) příchod do školy na 9:40. Vždy celá třída, tedy i nesportovní část.

Žáci přijdou přes šatnu do své třídy, kde bude čekat učitel, který provede s žáky antigenní testy. V netestovací dny (ÚT, ST, PÁ) přichází běžně dle rozvrhu, popř. dle organizace suplování. Sledujte v EduPage organizaci suplování, popř. zrušených prvních vyučovacích hodin.

  • Pro hladký průběh testování doporučujeme shlédnout následující instruktážní videohttps://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=3s, aby žáci věděli, co testování obnáší.
    • Žáci musí mít na obličeji roušku po celou dobu pobytu ve škole (2 chirurgické roušky na den; popř. nanorouška 1 ks, respirátory FFP2 či FFP3)

Rozpis příchodů žáků do školy v testovací dny PO a ČT:

PONDĚLÍ 1. týden (10.5. – 14.5.) a 3. týden (24.5. – 28.5.) 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C
6.C, 7.B – příchod v 7:40
6.A, 6.B, 7.A, 7.C – příchod v 9:40

ČTVRTEK 1. týden (10.5. – 14.5.) a 3. týden (24.5. – 28.5.) 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C

6.A, 6.B, 6.C – příchod v 7:40

7.A, 7.B, 7.C – příchod v 9:40


PONDĚLÍ 2. týden (17.5. – 21.5.) a 4. týden (31.5. – 4.6.) 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C
8.B, 9.C – příchod v 7:40
8.A, 8.C, 9.A, 9.B – příchod v 9:40

ČTVRTEK 2. týden (17.5. – 21.5.) a 4. týden (31.5. – 4.6.) 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C
8.A, 8.B, 8.C – příchod v 7:40
9.A, 9.B, 9.C – příchod v 7:50

Školní jídelna
• Žáci (přihlášení ke stravování) v týdnu na prezenční výuce budou hromadně přihlášeni, žáci v týdnu na distanční výuce zase hromadně odhlášeni. Změny řešíte obvyklým způsobem. Žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy přes výdejní okénko. Více info u vedoucí šk. jídelny.Děkujeme za pochopení,

Mgr. Michal Holomčík
zást. ředitele školy

Přečteno 615 krát