čtvrtek, 20 květen 2021 11:03

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL ZŠ

Napsal(a)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL ZÁKLADNÍ ŠKOL 24. KVĚTNA 2021 – končí rotační výuka žáků II. stupně

Na základní škole je od tohoto dne umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací. Homogenita tříd a skupin není povinná.

Pro prezenční výuku MŠMT a MZ stanovilo následující podmínky:
1) Všichni žáci školy budou testováni antigenními testy a to 1x týdně (vždy pondělí ráno).
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
V případě pozitivního testu se žák nemůže účastnit výuky a škola kontaktuje zák. zástupce, který je povinen si ho co nejdříve vyzvednout.
2) Žáci musí mít na obličeji roušku po celou dobu pobytu ve škole (2 chirurgické roušky na den; popř. nanorouška 1 ks, respirátory FFP2 či FFP3)

 Organizace výuky – vyučuje se dle běžného rozvrhu vč. tělesné výchovy a odpoledního vyučování pro žáky 8.- 9. tříd. Sledujte modul suplování v EduPage. Výuka TV bude probíhat pouze ve venkovních prostorách.

Za podmínek MŠMT a MZ nemohou být organizovány pondělní tréninky sportovních tříd. Sportovní třídy atletické a fotbalové sportovní skupiny žáků, budou přicházet v pondělí vždy na 9:40. Pro dojíždějící žáky není možný pozdní příchod z důvodu organizace testování v průběhu velké přestávky 9:40-10:00.

Příchody na testování žáků II. stupeň (každé pondělí)

PŘÍCHOD V 7:40 - (běžné třídy a skupiny žáků bez rozšířené výuky TV ve sportovních třídách) - 6.B (nesportovka), 6.C, 7.B, 7.C (nesportovka), 8.B, 8.C (nesportovka), 9.B (nesportovka), 9.C

PŘÍCHOD V 9:40 - (žáci atletických a fotbalových tříd – skupin) - 6.A, 6.B (sportovka), 7.A, 7.C (sportovka), 8.A, 8.C (sportovka), 9.A, 9.B (sportovka)

Školní klub v provozu každý den v odpoledních hodinách.

Mgr. Michal Holomčík, zást. řed.

Přečteno 596 krát Naposledy změněno čtvrtek, 20 květen 2021 11:05