čtvrtek, 19 srpen 2021 11:41

Slavnostní zahájení školního roku

Napsal(a)

proběhne 1. září v 8,00 v areálu školy.

Po společné části si třídní učitelé odvedou žáky do tříd.

Vyučování 1. 9. bude ukončeno:             

  • 2. – 5. třídy 9,30 – 10,00
  • 6. – 9. třídy 10,00

Obědy budou vydávány od 9,20.

Ve čtvrtek 2.9. vyučování  končí :             

  • 2. -5. třídy v průběhu 4. vyuč. hodiny
  • 6. - 9. třídy v průběhu 5. vyuč hodiny

Od pátku 3. 9. bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin.

  1. třídy

Po slavnostním zahájení v areálu školy si třídní učitelé odvedou žáky a rodiče do tříd.

V 1. třídách končí vyučování ve čtvrtek 2. 9. v 9,40, v pátek 3. 9. v 10,45.

Hygienická opatření

V průběhu školního roku se budou dodržovat aktuální hygienická nařízení a doporučení vlády ČR.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Ve třídách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září  a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto je nutné písemně doložit.

Bezpečnostní opatření

Vzhledem k probíhajícím opravám školy je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. Volný pohyb po areálu školy je zakázán.

Přečteno 771 krát