Jaromír Kalábek

Ahoj chlapci a děvčata,

zdraví vás všechny p.vychovatelky, p.asistentka a p.asistent ze školní družiny.

I tento týden jsme pro vás připravili nápady, aby jste se nenudili.

Záleží jen  na vás, zda se zapojíte.

středa, 01 duben 2020 08:44

Učení doma

Co dělat, když se mi nechce učit? více v příloze
středa, 01 duben 2020 08:39

Psychohygiena

Milí rodiče, kolegyně a kolegové,

vyhlášení nouzového stavu a karantény pro celou ČR je pro nás všechny novou zkušeností zatěžující organismus, proto jsou v tomto období normální výkyvy nálad, vztek, úzkost, strach, horší koncentrace, podrážděnost, ale i např. problémy se spánkem.  Buďte sami k sobě i druhým laskaví, nebraňte se přiznat své obavy, emoce, sdílet je s druhými, aby Vás a Vaše blízké negativní emoce dále nezahlcovaly a tolik neparalyzovaly... více v příloze

středa, 01 duben 2020 20:11

Ošetřovné

OŠETŘOVNÉ pro rodiče (zaměstnance)

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských zařízení.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let. Ošetřovné náleží tedy rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření.

Vzhledem k aktuální situaci v naší zemi jsme se rozhodli vydávat potvrzení na vaše žádosti o ošetřovné dětí PŘEDNOSTNĚ ELEKTRONICKY! Chceme tak předejít většímu pohybu osob v budově ZŠ, která je prozatím stále uzavřena.

Žádat o potvrzení lze přes EduPage popř. na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do žádosti uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a rodné číslo. Uveďte prosím také, zda se budete v péči o dítě střídat.

Pokud nemáte možnost zaslat žádost v elektronické podobě, můžete přijít osobně vždy ve středu od 8:00 – 10:00 na sekretariát školy.

NOVÝ PRÁZDNÝ FORMULÁŘ zde:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

NOVÝ ŠKOLOU PŘEDVYPLNĚNÝ FORMULÁŘ zde:

Pdf – odkaz na přiložený dokument

Výkaz péče o dítě

Vždy po skončení kalendářního měsíce musíte předat zaměstnavateli tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". V tomto tiskopisu vyplníte dny, ve kterých jste o dítě pečovali. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdo byl doma s dětmi a kdo chodil do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. 

Zaměstnavatel doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Výkaz péče o dítě: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/

Více podrobností zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne a zde: https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

OŠETŘOVNÉ pro rodiče (OSVČ)

Vyplácení peněžní podpory pro OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla, jako pro zaměstnance.

Finanční příspěvek pro OSVČ náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.

Pečující se můžou při péči o dítě střídat vícekrát bez omezení.

Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců.

Vyplácet se bude na základě žádosti a čestného prohlášení.

Žádost můžete vyplnit online na tomto odkazu MPO: 

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

Bližší informace získáte na adrese: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i-253750/

Jako přílohu k žádosti potvrzení od školy, můžeme vydat to stejné, co máme pro zaměstnance.

Tedy Žádost o ošetřovné pro děti do 13 let věku v případě zavření školy. Stačí, zaslat žádost na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. popř. přes EduPage, uvedete jméno a příjmení dítěte, třídu.

Ředitelství ZŠ U Červených domků Hodonín

pondělí, 30 březen 2020 11:51

Edupage

Edupage

Školní elektronický systém. Odkaz: https://zsdomkyhod.edupage.org/

UPOZORNĚNÍ:

ÚČET ŽÁKA NENÍ ZÁROVEŇ ÚČET RODIČE

(každý má svůj jedinečný účet - rodiče nepoužívejte účet žáka a nedovolte žákům používat účet rodičů!) 

Rodiče:

přihlašovací jméno je zpravila Váš e-mail, který jste zadali do zápisního listu. Heslo Vám přišlo na tento e-mail.

Pokud jste heslo ztratili, tak si o něj můžete zažádat (viz. obrázek dole). Vyplníte jen svůj e-mail (stejný jako jste zadali do zápisního listu) a ihned Vám přijde do e-mailové schánky zpráva.

heslo edupage

Pokud Vám zpráva nepřišla, zkontrolujte spamový koš. Pokud zpráva není ani tam, kontaktujte mne: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žáci:

Uživatelské jméno je vždy ve tvaru jméno a příjmení žáka (bez diakritiky a bez mezery - Např. Jan Novák = jannovak) NEROZLIŠUJÍ SE VELKÁ/MALÁ PÍSMENA

Heslo: Předá vám pouze třídní učitel, popřípadě správce systému (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) ROZLIŠUJÍ SE VELKÁ/MALÁ PÍSMENA

pondělí, 30 březen 2020 09:16

Družina

Ahoj chlapci a děvčata,

zdraví vás všechny p.vychovatelky, p.asistentka a p.asistent ze školní družiny.

Jelikož nám dnešní situace nedovolí se vídat jako dřív, proto jsme se rozhodli vám navrhnout či doporučit aktivity, hry, vyrábění, prostě něco na zabavení, když už nebudete vědět, co s volným časem. Záleží jen  na vás, zda se zapojíte.

pátek, 20 březen 2020 11:51

Vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,

současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Ministerstvo školství požaduje, aby se žáci v co největší míře zapojili do distančního způsobu vzdělávání. V našem případě se jedná o komunikaci s vyučujícími přes EduPage a plnění zadaných úkolů.

Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit.

Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro on-line výuku, je žák povinen vyžádat si podklady (zadání úkolů) od jednotlivých učitelů.

V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. U žáků starších předpokládáme schopnost plnit zadané úkoly samostatně, popř. se mohou obrátit přímo na vyučujícího.

Ředitelství ZŠ U Červených domků Hodonín.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

 

  1. ONLINE – 1.4. – 24.4.2020

a) Ti, kteří prvně zapisují své dítě do školy:

elektronická přihláška - otevře se formulář – vyplnit – vytisknout - podepsat – odeslat

Žádáme zákonné zástupce, aby v přihlášce vyplnili důkladně VŠECHNY položky.

odeslat způsoby:

  • vhozením do schránky školy – obálku označit nápisem „ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY“
  • poštou na adresu školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • datová schránka - id datové schránky: phqmmgk

 

b) Ti, kteří již dříve vyplnili online přihlášku:

  • znovu přihlášku nevyplňovat!

Přihlášku vytisknout - podepsat – odeslat jedním z výše uvedených způsobů

 

2. OSOBNĚ (v případě, že nemáte internet)

ve vestibulu školy vyplníte, podepíšete a odevzdáte přihlášku do příslušného boxu ve dnech 8.4., 15.4, 22.,4. 2020 vždy od 8:00 do 10.00 hod.

 

 Postup při osobním podávání přihlášek:

- žadatel zazvoní na sekretariát školy, poté bude vpuštěn do vestibulu

- vstupuje se vždy jednotlivě

- ve vestibulu bude k dispozici box s volnými formuláři k vyplnění

- po vyplnění a podepsání potřebných formulářů budou tyto vhozeny do připraveného boxu    

 

 Žádosti o odklad se budou přijímat:

  • Pokud již máte obě potvrzení (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa), přiložte vše k přihlášce a doručte jedním z výše uvedených způsobů podání do školy
  • V případě že jedno popř. obě potvrzení nemáte, vyplňte a doručte pouze přihlášku jedním z výše uvedených způsobů podání do školy

Žadatelé o přijetí dítěte k povinné školní docházce budou informováni prostřednictvím webových stránek a zveřejněním seznamu s registračními čísly přijatých i nepřijatých dětí.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA VÁM BUDOU SDĚLENA PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU (pokud jste zadali online) NEBO ZPRÁVOU SMS - (týká se žadatelů bez e-mailu).

 

Na jakýkoliv dotaz odpovíme na e-mailu – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

úterý, 10 březen 2020 11:12

Škola je od středy uzavřena!

Škola je od středy uzavřena!

Od středy 11. 3. 2020 vláda ČR zrušila z preventivních důvodů výuku v základních školách až do odvolání!

Provoz základní školy, školní družiny i školní jídelny je ukončen na dobu neurčitou. Všem strávníkům budou obědy i svačinky automaticky odhlášeny školou. Nemusíte je v systému odhlašovat.

Ze stejného důvodu je zrušeno i plánované sportovní soustředění 7.- 8. atletických tříd v termínu 15.3.-22.3. v Jeseníku.

Pro další informace sledujte prosím web školy a zprávy na EduPage!

Děkujeme za pochopení.

Ředitelství ZŠ U Červených domků.

pondělí, 09 březen 2020 10:21

Zrušení sběrů 2020

Strana 1 z 25