LVVZ 2018

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ K LVVZ 2018

Pro velký zájem o lyžařský výchovně vzdělávací zájezd (LVVZ) je nuceno ředitelství školy přistoupit k rozdělení LVVZ sedmých tříd do dvou kurzů v rozdílných termínech.

1. Termín

V termínu 18. 2. 2018 – 23. 2. 2018 pojedou třídy 7. B a 7. C

2. Termín

V termínu 4. 3. 2018 – 9. 3. 2018 pojede třída 7. A a malá skupina složená jako výběr žáků z 8. - 9. tříd

Ostatní organizační věci zůstávají beze změn. Zálohy za kurzy byly zaplaceny, prosíme proto o úhradu kurzovného do termínu 30. 11. 2017.

Žáci mohou odjet pouze s platným posudkem o zdravotní způsobilosti (žáci dostali prázdné formuláře, jinak je dokument ke stažení na webu). Lze využít např. i posudek z letních táborů. Musí mít však platnost v době LVVZ. Žáci sportovních tříd měli do svých klubů (atletický, fotbalový) tento posudek odevzdat již na začátku šk. roku. U těchto žáků sportovních tříd není zapotřebí nový posudek. Ředitelství školy si od klubů vyžádá kopie posudků.

Termín zkoušení lyžařské a snowboardové výzbroje se nemění. Vše proběhne dne 12. 2. 2018 ve 14:00 proběhne v tělocvičně ZŠ. Finanční částka za půjčovné jednotlivých části výzbroje se vybírá na místě ve stejný den. Půjčovné pokrývá pouze náklady na servis výzbroje.

Půjčovné za jednotlivé části výzbroje. Cena za půjčovné po celou dobu kurzu.

Lyže – 300,- Kč

Boty (SN či lyže) – 50,- Kč

Hole – 50,- Kč

Snowboard 400,- Kč

Helma – 50,- Kč

Pro účastníky kurzu - snowboardisty doporučujeme zakoupení či půjčení „páteřáku“ – chránič páteře. Helma je povinné vybavení pro všechny! Bez helmy není možné účastnit se kurzu!

Pokud máte vlastní obuv a chcete zapůjčit pouze lyže či snowboard, je nutné obuv přinést na den zkoušení výzbroje.  Popřípadě i naopak. Pokud potřebujete půjčit pouze boty, je dobré přinést lyže či snowboard na vyzkoušení zda vše bude sedět do vázání.

Vlastní vybavení:

Lyže – nutný doklad o seřízení odborným servisem! Škola může i vlastní lyže žáků odborně seřídit zdarma. Doklad je nutný pro případné řešení pojistných událostí. Bez dokladu odborného seřízení není možné účastnit se kurzu na vlastním vybavení.

Prosíme, abyste se vyvarovali také půjčování výzbroje od různých příbuzných např. „po dědečkovi“ apod. kdy lyže nesplňují dnešní standarty. Výuka bude zaměřena na carvingovou techniku lyžování. Pokud dítě má např. lyže bez vykrojení (ne carvingové), popř. příliš dlouhé lyže, nedosáhne takových pokroků jako se správným vybavení a určitě si lyžování tolik neužije a bude se spíše trápit. V tomto případě doporučujeme si vybavení zapůjčit.

Snowboard – nutný „sychrák“ – bezpečnostní řemínek k snowboardovému vázání. Snowboard bez tohoto řemínku je nezpůsobilý a není možné se na něm účastnit výuky.

Děti dostali (popř. je ke stažení na webu) seznam věcí na LVVZ. Zveřejňujeme jej s předstihem jako možný tip na vánoční dárky pro děti. Ježíšek pak může naježit i nějaké potřebné měkké dárky J

Mgr. Michal Holomčík

zástupce ředitele školy

Naposledy změněno čtvrtek, 16 listopad 2017 11:50