Pozice:
Školní speciální pedagog
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon:
724 393 286
Poslat email
(volitelné)
Další údaje:

Vážení rodiče,

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG NA NAŠÍ ŠKOLE PŮSOBÍ NOVĚ OD 1. 9. 2016 V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠKOU Č. 27/2016 SB. JEHO ÚKOLEM JE VYKONÁVAT ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ NA PODPORU INTEGROVANÝCH ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A VŠECH OSTATNÍCH ŽÁKŮ, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKOU PODPORU A PÉČI ZALOŽENOU NA KRÁTKODOBÝCH ČI DLOUHODOBÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH.

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podílí se na diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb žáků.
 • Provádí speciálně pedagogické, reedukační a stimulační či kompenzační činnosti individuálně nebo se skupinou žáků.
 • Spolupracuje s ostatními pedagogy školy, se školním psychologem, výchovným poradcem, metodikem prevence a asistenty pedagoga.
 • Podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory, který škola vypracovává na základě Vyhlášky č. 27/2016 Sb.
 • Zajišťuje didaktické materiály a speciální pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zajišťuje odbornou pomoc nejen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ostatním žákům školy, kteří tuto pomoc potřebují jako prevenci školního neúspěchu či výchovných obtíží.
 • Provádí ve spolupráci s ostatními pedagogy depistáž a podporu nadaných žáků
 • Zajišťuje komunikaci školy Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, OSPOD a dalšími odbornými institucemi a odborníky.
 • Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, poskytuje jim individuální konzultace
 • Poskytuje individuální konzultace žákům školy.

Konzultační hodiny:

 • úterý 8 – 8.45 hodin
 • úterý 14 – 16 hodin 
 • po telefonické dohodě kdykoli

Konzultace lze také předem domluvit v jiném termínu.

Pracovnu speciálního pedagoga najdete v 2. patře červeného pavilonu.

 

Na Vás a Vaše děti se těší

Mgr. Monika Kalábková Trlidová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.