Pozice:
Výchovný poradce
Adresa:
517 305 251
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon:
725 877 514
Poslat email
(volitelné)
Další údaje:

Na výchovnou poradkyni se může žák/žákyně obrátit kdykoli, když :
- si bude potřebovat popovídat – o sobě, o kamarádovi, kamarádce, o složitých vztazích mezi nimi, o složitých vztazích doma, o složitosti školní výuky
- má pocit, že se mu ve škole děje něco, co se mu nelíbí
- má pocit, že jeho spolužákovi, spolužačce, kamarádovi, kamarádce se ve škole nebo doma děje něco, co by mu/jí dít nemělo
- neví, jakou školu či obor si má vybrat pro následné studium na střední škole
- netuší, co který obor na střední škole obnáší
- netuší, jestli se na daný obor hodí


Výchovná poradkyně s žákem/žákyní bude mluvit bez vašeho popudu v případě, že:
- mu/jí nejde učení – pokusíme se najít příčinu
- se v hodinách nechová, jak má
- bude mít pocit, že se mu/jí něco děje a bylo by dobré to řešit
- jí jeho/její kamarádi/kamarádky oznámí, že se mu/jí děje něco, co by se mu/jí dít nemělo

Výchovná poradkyně je připravena naslouchat starostem, ale i radostem Vašim i Vašich dětí.
Sídlí v přízemí červeného pavilonu úplně na konci chodby.
Tel.: 517 305 251, 725 877 514


Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2017/2018

Výchovný poradce: Mgr. Darina Dvorská
Konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 10.00, v případě nutnosti ihned

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

Kariérové poradenství:

• základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
• jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
• průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
• zajištění setkání se zástupci středních škol pro rodiče vycházejících žáků
• zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, G

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP):

• metodická pomoc pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• kontrola a evidence individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory u žáků
• zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
• péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané – ve spolupráci se speciální pedagožkou a školní psycholožkou

Oblast spolupráce s třídními učiteli:

• poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství
• metodická pomoc ostatním vyučujícím
• pomoc při řešení problémů s absencí
• pomoc při řešení chování problémových žáků

Spolupráce s dalšími institucemi:

• koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými a dalšími zařízeními a pracovišti (PPP, Úřad práce apod.)
• porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných

Spolupráce s metodikem prevence sociálně-patologických jevů

• pravidelné schůzky Školního poradenského pracoviště

Spolupráce se školní psycholožkou

• pravidelné schůzky Školního poradenského pracoviště

Spolupráce se školní speciální pedagožkou

• pravidelné schůzky Školního poradenského pracoviště

Časový plán

Září

 • seznamy vycházejících žáků, informace pro vycházející žáky
 • dokumentace žáků s SVP
 • tvorba IVP, PLPP – ve spolupráci s vyučujícími, školní psycholožkou, 

speciální pedagožkou

Říjen

 • schválení IVP
 • dokumentace žáků s SVP, vých problémy, atd.
 • návštěva Veletrhu vzdělávání 4.10. 2017 – žáci 9.tříd
 • zjišťování zájmu o umělecké obory s talentovými zkouškami
  tvorba nástěnky
 • Volba povolání – nabídky středních škol, informace k
  přijímacímu řízení

Listopad

 • hodnocení I.čtvrtletí
 • tisk přihlášek na školy s talentovou zkouškou
 • zjištění zájmu žáků 5.tříd o osmiletá gymnázia
 • beseda rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol – 29.11.2016

Prosinec

 • řešení aktuálních problémů I.čtvrtletí – školní neúspěšnost, výchovné problémy

Leden

 • pololetní hodnocení
 • podklady pro tisk přihlášek na střední školy – metodická pomoc TU
 • talentové zkoušky na umělecké obory
 • konzultace s žáky vycházejícího ročníku, jejich rodiči – volba povolání

Únor

 • realizace závěrů pololetní pedagogické rady
 • řešení aktuálních problémů
 • konzultace s žáky vycházejícího ročníku, jejich rodiči – volba povolání
 • tisk přihlášek na střední školy, vydávání zápisových lístků
 • upozornění vycházejících žáků na termín odevzdání přihlášek na SŠ

Březen

 • návštěva Úřadu práce s žáky 8.ročníků

Duben

 • hodnocení III.čtvrtletí
 • přijímací řízení 1.kolo
 • informace pro přijaté a nepřijaté žáky

Květen

 • další kola přijímacího řízení
 • žádosti o kontrolní vyšetření u žáků s SVP

Červen

 • závěrečná pedagogická rada
 • hodnocení IVP

Průběžně pomoc žákům s výchovnými a výukovými problémy, podněty ke svolání výchovných komisí, pomoc třídním a netřídním učitelům při řešení výukových a výchovných problémů s žáky, spolupráce s metodikem prevence, školní psycholožkou a speciální pedagožkou.

Do časového plánu budou postupně doplněny další akce a přednášky dle nabídky a možností školy.