úterý, 09 leden 2018 14:09

Druhý cizí jazyk sportovních tříd 8. a 9. ročníku

Dobrý den,

od 2. pololetí školního roku 2017/18 je neodkladně zrušena výjimka MŠMT pro sportovní třídy 8. – 9. ročníku, které neměly v učebním plánu zařazený druhý cizí jazyk. Nyní nově i žák sportovních tříd musí absolvovat výuku 2. cizího jazyka.

Žáci těchto sportovních tříd (8. B, 8. C, 9. A, 9. B) si musí vybrat jeden z nabízených cizích jazyků:

- německý jazyk

- ruský jazyk

Žáci budou rozděleni do skupin a výuka i hodnocení z předmětu začne již od 2. pololetí šk. roku 2017/18. Druhý cizí jazyk bude mít časovou dotaci 3 hodiny týdně. V rozvrhu bude pro nadcházející pololetí zařazen místo hodin rozšířené výuky TV. Rozšířená výuka TV bude u těchto tříd probíhat pouze mimoškolní formou v podobě odpoledních tréninků ve svých sportovních oddílech. Povinná výuka TV v podobě 2 vyučovacích hodin zůstává beze změny. Nadcházející školní rok dojde k úpravě ŠVP (Školního vzdělávacího programu), tak aby byla i nadále zachována rozšířená výuka TV u sportovních tříd 8. a 9. ročníku a byl přitom vyučován druhý cizí jazyk.

Výuka druhého cizího jazyka bude vyučována dle osnov a platného ŠVP. Změna se nedotkne žádných dalších předmětů z učebního plánu. Změna v rozvrhu bude minimální, žáci budou se změnou včas seznámeni.

ředitelství ZŠ U Červených domků Hodonín

Naposledy změněno středa, 10 leden 2018 08:04