středa, 09 květen 2018 10:41

SPORTOVNÍ TŘÍDY PŘI ZŠ HODONÍN U ČERVENÝCH DOMKŮ

Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace se již mnoho let profiluje rozšířenou výukou tělesné výchovy. Mnoho našich žáků sportovních tříd se probojovalo do státní reprezentace ČR, kteří nás reprezentovali na ME, MS, OH  (např. Vítězslav Veselý, Filip Sasínek, Lukáš Lípa, Sylva Škabrahová, Veronika Paličková – atletika, Michal Kempný hokej, Ondřej Mazuch kopaná, Adam Michálek veslování, Dana Hadačová stolní tenis a mnoho dalších velmi úspěšných sportovců v různých sportech.

ZÁKLADNÍ  INFORMACE

Sportovní třídy( dále jen ST) se zaměřením na atletiku jsou výběrová školská zařízení, kde je zařazení žáků ovlivněno mírou pohybového talentu jedince. Tyto jsou ustanoveny na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se souhlasem ředitelství základní školy, zřizovatele ZŠ, Českého atletického svazu a spolupracujícího atletického oddílu. Svou činnost vyvíjejí na druhém stupni základní školy od 6. do 9. třídy. V podmínkách naší školy je zřizována přípravná 5. sportovní třída na prvním stupni ZŠ. Žáci mají rozšířenou výuku tělesné výchovy na 4-5 hodin týdně.  V průběhu studia se naučí základy všech atletických disciplín, základy plavání, bruslení, lyžování a snowboardingu, míčových her a gymnastiky. V každém ročníku absolvují žáci sportovní soustředění nebo lyžařský výcvik. Tréninkové jednotky jsou zařazeny  v dopoledních nebo odpoledních hodinách dle přiděleného rozvrhu. Veškerá výuka probíhá pod vedením kvalifikovaných  trenérů a učitelů TV. V průběhu celého školního roku se zúčastňují sportovních akcí a soutěží, které probíhají v týdnu i o víkendech.

Atletika je sport individuální, kde může uplatnit svůj talent téměř každé dítě. Může si zde vybrat ze škály disciplín běhy na krátké, střední i dlouhé tratě, skoky – vysoký a daleký, hody -  míček, oštěp, disk a kladivo a vrh koulí. V atletice existuje také soutěž družstev, kde všichni žáci sportovních tříd jsou zapojeni v soutěži mladšího nebo staršího žactva a nejmladší děti  v soutěži přípravek.

VÝBĚR DO SPORTOVNÍCH TŘÍD

Rodiče dětí, které mají zájem o studium ve sportovních třídách, mohou kdykoliv během školního roku kontaktovat ředitelství školy, nebo vedoucího trenéra. Talentové zkoušky pro zájemce do sportovních tříd proběhnou ve školním roce 2018/19  16.5.2019 (čtvrtek) ve 14,00 hod. na městském atletické stadionu         ( v případě nepříznivého počasí ve školní tělocvičně ZŠ U Červených domků). U zájemců budou prováděny tyto testy: běh na 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký měřený od místa odrazu, šestiskok, běh na 800m , hod plným míčem – medicinbalem 2 kg.


PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍCH TŘÍD

Máte li zájem o zařazení Vašeho dítěte do sportovní třídy, informujte se na naší škole buď u vedoucího trenéra ST PaedDr. Antonína Slezáka (telefon: 603 983 065) nebo, případně u zástupce základní školy Mgr. Michala Holomčíka             ( 517 305 222 ) a zažádejte prosím o předběžnou přihlášku, kterou si můžete také stáhnout z těchto stránek.

Ke stažení zde!


Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu naší školy, případně emailem na adresu vedoucího trenéra (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Každou přihlášku, kterou dostaneme, evidujeme a počítáme s účastí na talentových zkouškách. Předpokladem pro zařazení dítěte do sportovní třídy je splnění talentových zkoušek a uhrazení ročního poplatku.

 Poplatek do sportovních tříd je 3000,- Kč ročně. Tímto má žák současně uhrazeny roční členské příspěvky do Atletického klubu Hodonín ( dále jen AK), kde se stává jejím členem. AK Hodonín je garantem sportovních tříd, který zajišťuje kvalifikovanými trenéry veškeré tréninkové jednotky a veškeré akce pořádané AK.  Atletický klub zajišťuje a hradí veškerou dopravu na soutěže a akce pořádané klubem, kde je žák  na tyto akce pojištěn. Každý žák dostane sportovní tašku, atletické tretry + tašku na obuv, závodní oblečení ( dres klubu ) a triko ST, veškeré sportovní nářadí a náčiní potřebné pro svoji disciplínu.

POVINNOSTI ŽÁKA SPORTOVNÍCH TŘÍD:

  • dobrý zdravotní stav, který zákonný zástupce doloží každý rok potvrzený od lékaře + pokud je požadováno i funkční vyšetření, nebo EKG od odborného lékaře.
  • pravidelná účast na trénincích a soutěžích, které budou určeny vedoucím trenérem ST a AK. Tyto budou zařazeny současně i do rozvrhu hodin ve škole.       Při neúčasti na tréninku nebo sportovní akci je nutná řádná písemná omluvenka od zákonného zástupce a při delší nemoci doloženo potvrzením od lékaře.
  • účast na sportovním soustředěních, které zajišťuje  AK ve spolupráci se školou. AK zde hradí veškerou dopravu a částečné náklady na  soustředění, rodič hradí ubytování a stravu, škola zajišťuje personální trenérské  zabezpečení, včetně zdravotníka.
  • vyzvednutí a odevzdání grantové poukázky  poskytované městem Hodonín a její odevzdání AK Hodonín.

 

Kontakty a vedení ST ve školním roce 2018/19

Vedoucí trenér:

starší žactvo - PaedDr. Antonín Slezák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mob. 603 983 065
mladší žactvo a přípravka  - Zdeněk Lípa - trenér sportovních tříd, vedoucí trenér Centra talentované mládeže


Smluvní trenéři žactvo:  Mgr. Lukáš Lípa, Mgr. Jiří Vinklárek, Mgr. Anton Orlík,

Smluvní trenéři přípravky: Marta Hanková, Mgr. Darina Dvorská, Ing. Milan Franta, Miroslav Kaňa, Jiří Brožík, Luděk Durďák

Učitelé TV ve sportovních třídách: Mgr. Lukáš Lípa, Mgr. Jiří Willmann, Mgr. Michal Holomčík, Mgr. Jaromír Kalábek, PaedDr. Antonín Slezák

Naposledy změněno středa, 06 únor 2019 07:34