pondělí, 15 září 2014 12:16

Co škola nabízí

žákům a jejich rodičům či zákonným zástupcům nabízí:

  • bezpečnou a přívětivou školu otevřenou různým možnostem komunikace se žáky, jejich zákonnými zástupci i institucemi
  • kvalitní pedagogický sbor
  • příjemný areál, prostředí tříd, pracoven
  • počítačové učebny, tablety na 1. stupni, multimediální učebny, školní knihovnu
  • průběžnou modernizaci školy
  • aktivní zapojování do projektů
  • funkční školní poradenské pracoviště – výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence, speciální pedagog
  • školní družinu od 6,00 do 17,00 hodin
  • stravování ve školní jídelně (svačinky, oběd s výběrem ze dvou jídel), zapojení do projektu Ovoce do škol, Školní mléko
  • širokou škálu kroužků (dětská atletika, zdravotnický kroužek, pěvecký sbor, kroužky ve spolupráci se ZOO Hodonín, psaní všemi deseti na klávesnici…)
  • návštěvy Městské knihovny, Ekocentra, divadel v Uh. Hradišti a v Brně
  • školní výlety, exkurze a ozdravné pobyty
  • účast na různých olympiádách a soutěžích
  • spolupráci s partnerskou školou CAMBRIDGE P.A.R.K. s možností získání certifikátů z AJ již od nejnižších ročníků ZŠ
  • výuku angličtiny s rodilým mluvčím
  • kurz Předškoláček – 10 lekcí pro budoucí prvňáčky
  • v 1. a 2. třídě kroužek anglického jazyka
  • v 1. třídě Školičku bruslení, ve 2. – 4. třídě bruslení
  • kurz plavání ve 2. a 3. třídě
  • školu v přírodě pro 4. ročník
  • od 5. ročníku možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (atletika, fotbal)
  • v 7. ročníku lyžařský kurz
  • v 9. ročníku předmět finanční gramotnost
Naposledy změněno čtvrtek, 07 březen 2019 07:39