pondělí, 15 září 2014 12:16

Co škola nabízí

 • od 5. ročníku možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (atletika, fotbal)
 • velký výběr kroužků (dětská atletika, zdravotnický kroužek, jazykové kroužky, pěvecký sbor, kroužky ve spolupráci se ZOO Hodonín, psaní všemi deseti na klávesnici …)
 • plavání, bruslení, adaptační kurz, lyžařský kurz
 • výuku angličtiny s rodilým mluvčím
 • spolupráci s partnerskou školou CAMBRIDGE P.A.R.K.  s možností získání certifikátů z AJ již od nejnižších ročníků ZŠ
 • počítačové učebny, tablety na 1. stupni, multimediální učebny
 • od 2. třídy ozdravné pobyty v Jeseníkách
 • v 1. a 2. třídě kroužek anglického jazyka
 • školu v přírodě pro 4. ročník
 • školní družinu od 6,00 do 17,00 hodin
 • Předškoláček – kurz 10 lekcí pro budoucí prvňáčky
 • školní poradenské pracoviště – výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence, speciální pedagog
 • bezpečnou polohu školy v krásném prostředí
 • návštěvy Městské knihovny, Ekocentra, divadel v Uh. Hradišti a v Brně
 • účast v mezinárodnním programu Ekoškola
 • školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídek, kde vždy jedno je pro bezlepkovou dietu
 • svačinky
 • školní knihovna
 • v 9. ročníku předmět finanční gramotnost
Naposledy změněno pondělí, 25 září 2017 14:04