pátek, 03 listopad 2017 08:22

Projekt ŠABLONY NA ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a výuka cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů a sdílení zkušeností.

Název projektu: Šablony na ZŠ Hodonín U Červených domků

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004685

Info o projektu:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu


Vzory příloh pro vykazování jednotlivých šablon ke stažení tady:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

 

Ke stažení:

Podklady pro DPP

Zápis - sdílení zkušeností

Průvodní dopis

Dohoda o spolupráci

Vzájemná spolupráce-zápis

 

Naposledy změněno pondělí, 08 duben 2019 11:39