neděle, 18 prosinec 2011 22:53

Školská rada

Školská rada

Předseda: pan. Libor Střecha
Místopředseda:      Mgr. Michal Holomčík
Členové: Mgr. Hana Matějková
  Mgr. Drahomíra Fifková
  Mgr. Petr Goj
  Ing. Petr Hruška
  Ing. Jiří Štukavec
  Mgr. Martina Švecová
  Ing. Vlastimil Trnečka

 

Náplň školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Naposledy změněno čtvrtek, 12 duben 2018 11:06