Jaromír Kalábek

pátek, 15 říjen 2021 07:37

Podzimní výzva

Podzimní výzva projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II“ ve spolupráci s Integrovanou střední školou Hodonín pod záštitou projektu „Implementace KAP JMK II“.

pv2

pondělí, 20 září 2021 07:42

Děti dětem

 1. září 2021 představitelé naší školy navštívili Základní školu Komenského v Senici, kde z rukou pana ředitele převzali finanční dar ve výši 1450 eur.

Tato škola se nenechala odradit epidemiologickými opatřeními a místo tradičních vánočních trhů uspořádala v červnu trhy letní. Poté, co tornádo zasáhlo jižní Moravu, dohodli se seničtí žáci i pedagogové, že výtěžek z akce věnují naší škole a pomohou nám tak s její obnovou.

Děkujeme Základní škole Komenského za štědrý příspěvek a těšíme se na další spolupráci. Mezi oběma školami bylo totiž během návštěvy navázáno partnerství a v současné době již připravujeme první společnou akci.

pondělí, 20 září 2021 07:38

Knihovna

Navštívili jsme hodonínskou knihovnu

Dnes jsme si společně s učiteli českého jazyka prohlédli Městskou knihovnu v Hodoníně.

Paní knihovnice nás provedla dětským oddělením, kde jsme se mohli všichni uvelebit na vyvýšeném pódiu v měkkých polštářích a přečíst si úryvek knížky, kterou jsme si předtím sami vybrali z police. Poučila nás, jaké knížky v oddělení pro děti najdeme a jakým způsobem jsou ve stojanech řazeny. V závěru pro nás měla malé překvapení, když nás zavedla do Zašívárny. Kromě čtení knih si zde můžeme zahrát stolní fotbálek, nebo si dokonce zapařit nějakou hru na herní konzoli.

Buďte si jistí, že nás tam neviděli naposledy!

pátek, 17 září 2021 11:37

České dny proti rakovině

Ahoj holky a kluci,rodiče a kolegové

věřím, že i v letošním roce budete mít zájem zapojit se do veřejné sbírky
České dny proti rakovině zakoupením tradiční žluté kytičky

Abychom nenarušovali vyučování
nahlaste do středy 22.září 2021 počet kytiček a předejte peníze (Kč 20, za jednu kytičku)

 • 1.stupeň svým třídním učitelům
 • 2.stupeň svým zvoleným z ástupcům v žákovském parlamentu
 • Učitelé sborovna

Ve středu 29.září, v den sbírky, Vám budou kytičky předány.
DĚKUJI VŠEM ☺ M. Hanková ŠK

pátek, 17 září 2021 11:33

České dny proti rakovině

Ahoj holky a kluci,rodiče a kolegové

věřím, že i v letošním roce budete mít zájem zapojit se do veřejné sbírky
České dny proti rakovině zakoupením tradiční žluté kytičky

Abychom nenarušovali vyučování
nahlaste do středy 22.září 2021 počet kytiček a předejte peníze (Kč 20, za jednu kytičku)

 • 1.stupeň svým třídním učitelům
 • 2.stupeň svým zvoleným z ástupcům v žákovském parlamentu
 • Učitelé sborovna

Ve středu 29.září, v den sbírky, Vám budou kytičky předány.
DĚKUJI VŠEM ☺ M. Hanková ŠK

čtvrtek, 16 září 2021 14:04

Uzavření 3.B

„Rozhodnutí KHS“

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 16.9.2021 oznamujeme, že třída 3.B je do odvolání uzavřena z důvodů protiepidemických opatření.

Ředitelství ZŠ.

pondělí, 13 září 2021 11:21

1. zasedání žákovského parlamentu

středa, 25 srpen 2021 08:22

Informace ze školní jídelny

Vedoucí školní jídelny oznamuje, že obědy na září v hotovosti se platí 30. a 31.8.

od 6.00 – 13.00hod.

Cizí strávníci mají možnost odběru obědů již od 26.8. v obvyklou dobu po předchozí telefonické domluvě/ tel. 517305227, 721488125/.

čtvrtek, 19 srpen 2021 11:41

Slavnostní zahájení školního roku

proběhne 1. září v 8,00 v areálu školy.

Po společné části si třídní učitelé odvedou žáky do tříd.

Vyučování 1. 9. bude ukončeno:             

 • 2. – 5. třídy 9,30 – 10,00
 • 6. – 9. třídy 10,00

Obědy budou vydávány od 9,20.

Ve čtvrtek 2.9. vyučování  končí :             

 • 2. -5. třídy v průběhu 4. vyuč. hodiny
 • 6. - 9. třídy v průběhu 5. vyuč hodiny

Od pátku 3. 9. bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin.

 1. třídy

Po slavnostním zahájení v areálu školy si třídní učitelé odvedou žáky a rodiče do tříd.

V 1. třídách končí vyučování ve čtvrtek 2. 9. v 9,40, v pátek 3. 9. v 10,45.

Hygienická opatření

V průběhu školního roku se budou dodržovat aktuální hygienická nařízení a doporučení vlády ČR.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Ve třídách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září  a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Toto je nutné písemně doložit.

Bezpečnostní opatření

Vzhledem k probíhajícím opravám školy je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. Volný pohyb po areálu školy je zakázán.

Strana 2 z 36