Jaromír Kalábek

Vážení rodiče, ve dnech 1. – 10.6.2021 proběhne zápis do školní družiny - školní rok 2021/2022.

Vaše dítě bude přihlášeno na základě vyplněné závazné přihlášky a odevzdané nejpozději 10.6.2021.

Jakoukoliv změnu Vašeho rozhodnutí (po odevzdání přihlášky ) je třeba oznámit písemně.

Bližší informace – p.J.Ilčíková – 607 009 365  nebo na EduPage

Město přispěje prvňáčkům na školní potřeby

Od nového školního roku 2021/2022 přispěje město žákům prvních tříd hodonínských základních škol finančním darem ve výši dva a půl tisíce korun na jednoho žáka. Příspěvek bude sloužit na částečné pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do první třídy základní školy. Pravidla pro poskytování příspěvku schválili v říjnu radní města.

čtvrtek, 27 květen 2021 13:18

1. třída - dokumenty ke stažení

Setkání s rodiči a žáky budoucích prvních tříd se koná 22. června v 16,00 v areálu naší školy.

Na schůzce se dozvíte potřebné informace k nástupu do 1. třídy, můžete si prohlédnout školu a s dětmi si užít zábavu na připravených stanovištích.

Na schůzku můžete přinést vyplněné přihlášky do školní jídelny a do školní družiny.  

středa, 26 květen 2021 10:13

Den dětí

úterý, 25 květen 2021 13:04

Den dětí

čtvrtek, 20 květen 2021 11:03

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL ZŠ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL ZÁKLADNÍ ŠKOL 24. KVĚTNA 2021 – končí rotační výuka žáků II. stupně

Na základní škole je od tohoto dne umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací. Homogenita tříd a skupin není povinná.

Pro prezenční výuku MŠMT a MZ stanovilo následující podmínky:
1) Všichni žáci školy budou testováni antigenními testy a to 1x týdně (vždy pondělí ráno).
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
V případě pozitivního testu se žák nemůže účastnit výuky a škola kontaktuje zák. zástupce, který je povinen si ho co nejdříve vyzvednout.
2) Žáci musí mít na obličeji roušku po celou dobu pobytu ve škole (2 chirurgické roušky na den; popř. nanorouška 1 ks, respirátory FFP2 či FFP3)

Ředitel základní školy oznamuje, že  všem žádostem o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bylo vyhověno.

zahrada

Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků

 

Projekt „Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Základní informace o projektu:

Projekt je zaměřen na vybudování přírodní zahrady o velikosti 188m2.  Bude sloužit všem žákům základní školy jako „přírodovědná učebna“ ve smyslu „učení se venku“. Zahrada bude vybudována v areálu ZŠ Hodonín, U Červených domků, na parcele č. 2059/19. V současnosti není daný prostor nijak využíván. Přírodní zahrada bude přispívat k rozvíjení znalostí žáků v oblastech přírodovědných předmětů, environmentálního vzdělávání, bude napomáhat k vytvoření kladného přístupu žáků k životnímu prostředí. Zatraktivní vzdělávání v těchto oblastech pomocí praktických cvičení a zážitků během učení venku.

Objednatel projektu: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Registrační číslo projektu: nepřiděleno

Celkový rozpočet:   605 778,94 Kč včetně DPH

Způsob financování: Státní fond životního prostředí ČR, město Hodonín

Období realizace: 9/2020 - 5/2021

Realizace projektu: Dřevostav s.r.o, Znojemská 254, 378 81 Slavonice, IČO: 28077652

https://www.mzp.cz/

http://www.sfzp.cz/

https://www.hodonin.eu/venkovni-prirodovedna-ucebna-zs-hodonin-u-cervenych-domku/d-1109354/p1=87501

 

Naše škola se stále rozvíjí a zvelebuje. V současné době finišují práce na dokončení areálu venkovní učebny pro žáky naší školy. Daná učebna je financována především ze Státního fondu životního prostředí, menší část financí poskytlo město Hodonín.

Více o projektu ZDE

Strana 4 z 36