Jaromír Kalábek

Podpora distanční výuky na Základní škole U Červených domků Hodonín

Téma:

Dodávky a služby

Typ:

malého rozsahu

Místo podání nabídek:

Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, 695 03 Hodonín

Obeslaní dodavatelé:

 • Josef Raiskub – Copyart, Okružní 260, 696 42 Vracov / IČO 12214868
 • PROG4 s. r. o., Jižní 13, 695 01 Hodonín / IČO 25549120
 • BB Hodonín s.r.o., Měšťanská 3, 69501 Hodonín / IČO: 05266891

Seznam uchazečů:

 • AV Media, a.s., Vídeňská 189/102f, 61900 Brno / IČO 48108375
 • Z+M Partner, spol. s.r.o., Valchařská 3261/17, 70200 Ostrava / IČO 26843935
 • Prog4 s.r.o., Štefánikova 283/27, 69501 Hodonín / IČO 25549120
 • 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14022 Praha 4 / IČO 60193336

Seznam vyřazených uchazečů a důvod:

 • AV Media, a.s., Vídeňská 189/102f, 61900 Brno / IČO 48108375
  • Nesplnění hodnoty na minimální požadavek dle technické specifikace
 • 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14022 Praha 4 / IČO 60193336
  • Nedodání přílohy návrhu kupní smlouvy - technického listu nabízeného předmětu plnění

Vybraný uchazeč:

Prog4 s.r.o., Štefánikova 283/27, 69501 Hodonín / IČO 25549120

Hodnotící kriterium:

Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Místo plnění:

Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, 695 03 Hodonín

Celková cena:

513 195, 00 Kč včetně DPH

Kontaktní osoba:

Mgr. Michal Holomčík / tel.: +420 517 305 222, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příslušný odbor:

Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace

Datum zveřejnění:

2.10.2020

Datum podání nabídek do:

12.10.2020

Ve čtvrtek 17. září 2020 vyrazili postupně žáci 5.B a pak 6.C spolu s třídními učitelkami Cejpkovou a Šikudovou do rodného domku Fanoša Mikuleckého v Mikulčicích. Byl významnou osobností našeho kraje – houslistou, primášem, folkloristou, redaktorem a v neposlední řadě malířem. Od jeho smrti letos uplynulo 50 let.

pátek, 25 září 2020 11:42

Pasování na čtenáře – druháci

Druháci, spolu s p. uč. Svatkovou a p. uč. Šilcem, se konečně ve středu 16. září dočkali pasování na čtenáře v Městské knihovně, které jim znemožnila jarní karanténa. Každý předvedl, že už opravdu číst umí a za odměnu dostali speciální knihu a velkou medaili.

Přejeme těmto žáčkům, aby si čtení oblíbili, protože nejen pomáhá v rozšíření představivosti, fantazie, znalostí, ale také může být zábavou pro volné chvíle bez počítače.

pátek, 25 září 2020 12:37

Zkoušky Cambridge

Vážení rodiče,

Vaše děti mají možnost připravit se u nás na škole na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky

 • Starters (3. a 4.tř.) -úroveň A+
 • Movers (5. a 6.tř.) -úroveň A1
 • Ket for Schools(8. a 9.tř.) -úroveň A2
 • Pet for Schools (8. a 9.tř.) -úroveň B1,

které se konají v autorizovaném centru zkoušek Cambridge English P.A.R.K. se sídlem v Brně. Již sedmým rokem jsme partnerskou školou tohoto centra.

sobota, 19 září 2020 10:48

INFORMACE K PONDĚLNÍM RANNÍM TRÉNINKŮM

Dobrý den, pro žáky sportovních tříd (atletika, fotbal) posílám info a rozpis k organizaci střídání pondělních skupin v ranním TV (1.-2. vyuč. hodina). Info je i na webu školy.

V přiloženém rozpise si žáci najdou do které skupiny jsou zařazeni (spodní část rozpisu) a v hlavní části jsou pak rozepsané jednotlivé dny a sportoviště. Prosím o důsledné respektování rozpisu. Žáci jej dostali v tištěné podobě ve škole, bude vyvěšen i na webu školy.

čtvrtek, 17 září 2020 11:51

Divadlo - září

čtvrtek, 17 září 2020 11:48

Český den proti rakovině

pátek, 18 září 2020 11:40

INFORMACE PRO ŠKOLY

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání, k dispozici ZDE. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.
 informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE; toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:
• může být důležité pro některé provozy zejm. praktického vyučování, upozornit lze zejména na podmínky činnosti holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry apod. (písm. g) a h) mimořádného opatření);
• dále se týká podmínek provozu stravovacích služeb, a to včetně školního stravování (písm. j) mimořádného opatření);
• podmínek komerčního provozu sportovišť (pronájem tělocvičen, školních hřišť apod., viz písm. m) mimořádného opatření).

pátek, 18 září 2020 11:16

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

s doporučenými postupy - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče).
Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého1.
A. Postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)

 1. Onemocnění s teplotou primárně hodnotí jako respirační (střevní) infekt (onemocnění) bez určení původce a léčí dle příznaků.
 2. Maximálně využívá možnosti distanční péče – telefon, email, E-recept
 3. Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař indikuje (doporučí), pouze pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti).
 4. Pokud není vyšetření z pohledu PLDD indikováno (podle platných odborných doporučení) a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno.
 5. Nemocnému dítěti doporučí lékař domácí léčení minimálně 10 dní.
 6. Pokud lékař zjistí vyšetřením pozitivitu SARS-CoV-2 (PCR) nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle již vydaných doporučení.


B. Výskyt infektu u dětí ve škole

 1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
 2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

Dobrý den, v úterý dne 8.9.2020 je opět naše škola otevřena v plném provozu (včetně školní jídelny a školní družiny) s těmito opatřeními:
- ve společných prostorách (mimo třídu) budou mít všichni roušky (žáci i učitelé)
- ve třídách bude pouze jeden učitel (třídní učitel, popř. náhradní učitel)
- výuka bude probíhat podle rozvrhu s určitým omezením v některých předmětech
- žáci i učitelé budou dbát na zvýšená hygienická opatření (časté mytí rukou, používání dezinfekce, důkladné větrání tříd)
- zákonní zástupci mají vstup do školy zakázán s výjimkou zák. zást. žáků I. tříd. (ti mohou žáka odvést po vstup do zeleného pavilonu školy)
- všechny záležitosti se snaží zák. zástupci vyřídit elektronicky, v nezbytných případech mohou přijít na ředitelství školy s rouškou a použijí dezinfekci u vchodu školy
- osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy zakázán

Další aktuální informace popř. změny budou zveřejněny na webu školy, ve školním systému EduPage a vyvěšeny na hlavním vchodu do školy.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Michal Holomčík, zást. ředitele

Strana 8 z 36