Školní poradenské pracoviště (1)

Nezbytným předpokladem rozvoje čtenářských, písemných a početních dovedností je správná a dostatečná úroveň sluchového a zrakového vnímání, předčíselných představ i jemná motorika. Uvedené schopnosti se promítají nejen do nácviku čtení, psaní a počítání, ale i do veškeré další práce s informacemi ve všech vyučovacích předmětech. Pokud má žák obtíže v základních schopnostech, je pro něj velmi náročný nácvik dovedností, které…