neděle, 03 listopad 2019 13:06

Tak jako v loňském roce, současná třída 7.  B pokračuje v programu „Les ve škole“.  V roce 2018/2019 se této třídě podařilo po splnění programu získat Certifikát Lesní třídy a současně se tato třída stala na 1 rok patronem 10m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni (www.novyprales.cz).

Prvním úkolem letošního roku bylo zjistit význam slov sukcese a klimax, potom najít příklady v blízkém okolí školy.

Sukcese je ekologický pojem, který označuje vývoj a změny ve složení společenstev v ekosystému. Klimax je vrcholové stádium sukcese.

Okolí školy je velmi bohaté na příklady tohoto jevu.  Žákům se podařilo velmi dobře všechna hledaná stádia sukcese nalézt a zdokumentovat.

Vobrubová

neděle, 03 listopad 2019 12:17

Děkujeme, že se chováte ekologicky a vyhlašujeme letošní cíl : 500 kg baterií ! ! !

neděle, 03 listopad 2019 12:12

V pátek 18. 10. 2019 šly naše tři třídy – 8. A, 8. C a 9. B do okresní knihovny na francouzskou komedii Což takhle nějaké akcie. S tímto představením přijel studentský divadelní soubor Bedřicha Kaněry z břeclavské průmyslové a ekonomické školy.

Dílko mělo spád a vtip, všichni jsme se dobře bavili, o čemž svědčí i hodnocení našich žáků:

čtvrtek, 17 říjen 2019 10:28

Pozvánka na 2. zasedání žákovského parlamentu.

pátek, 04 říjen 2019 13:42

Začátek školního roku bývá plný hlavně učení. Zopakovat věci z loňska, oprášit, co jsme zapomněli a pustit se s vervou do nového, náročnějšího učiva. Přesto nás letos hned na začátku školního roku potkala velice příjemná kulturní akce, která nás na chvíli od učení odvedla.

ZUŠ, do které chodí i řada dětí z naší základní školy, nám představila své loňské závěrečné vystoupení tanečního (s malou vsuvkou i hudebního) oboru, které se setkalo s velkým úspěchem u hodonínské veřejnosti.

pátek, 04 říjen 2019 13:40

V rámci podpory bezpečnosti na silnici k nám už dlouhá léta do vyučování na 1. stupni pravidelně dochází městští strážníci, kteří děti seznamují s dopravními značkami a učí je chovat se správně na silnicích i cyklistických stezkách.

Žáci se učí reagovat na různá nebezpečí, vyvarovat se nehod. Dozvídají se, jak by mělo být vybaveno jízdní kolo, co by měl mít cyklista na sobě, jak být ohleduplný k ostatním v dopravním provozu a nezpůsobit sobě či jinému člověku zranění.

pátek, 13 září 2019 12:30

pro všechny zástupce 5. – 9. tříd
na 1. zasedání žákovského parlamentu,
ve školním roce 2019/20
v úterý
17. září 2019
14.00 hod. ve ŠK
zve rada ŽP