čtvrtek, 31 prosinec 2020 16:52

Dle aktuálních vládních nařízení se mění organizace výuky níže uvedeným způsobem:

• Výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat prezenčně za přítomnosti žáků ve škole (v těchto ročnících neprobíhá distanční výuka)

• žáci 3. – 9. tříd se vyučují pouze distančním způsobem z domova (v těchto ročnících neprobíhá prezenční výuka ve škole)

Organizace výuky žáků 1. a 2. tříd
• žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (doporučujeme, aby žáci měli alespoň 2 roušky), dodržovat hygienická opatření (dezinfekce, větrání)
• roušku musí mít žáci nasazenou již při vstupu do areálu školy
• z šatny žáci odcházejí ihned do své třídy
• je zakázán zpěv a sportovní činnosti, doporučuje se pobyt venku (organizace je na třídním učiteli)
• školní družina je v běžném provozu ráno i odpoledne, ve skupinách budou vždy žáci jedné třídy
• školní jídelna je také v běžném provozu (svačinky, obědy), i zde platí povinnost nosit roušku, s výjimkou konzumace stravy
• zákonní zástupci mají vstup do školy zakázán
• všechny záležitosti se snaží zák. zástupci vyřídit elektronicky, v nezbytných případech mohou přijít na ředitelství školy s rouškou a použijí dezinfekci u vchodu školy
• osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy zakázán
Pro tyto žáky je v běžném provozu školní družina i školní jídelna.

Organizace výuky žáků 3. – 9. tříd
• Výuka distanční formou je povinná!
Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení se domluví s třídním učitelem na způsobu a organizaci distanční výuky. Mohou si pro zadané úkoly chodit do vestibulu školy.
Organizace výuky je na učitelích jednotlivých předmětů.
Od 5. ročníku se vyučuje dle rozvrhu.
POZOR! Od 4.1. se (v 5. - 9. třídách) vyučuje podle nového rozvrhu!!!
V době vyučování budou učitelé k dispozici on-line a provádí výuku, zadávání úkolů apod. Učitel je on-line k dispozici pouze v čase svých hodin dle tříd v rozvrhu. Dodržujte tak časy připojení podle vašeho platného rozvrhu! Způsob výuky si organizuje příslušný učitel předmětu. Výuka on-line se netýká předmětů: tělesná výchova, člověk a svět práce, výtvarná výchova a hudební výchova. V těchto předmětech mohou žáci dostat k vypracování projekt, domácí úkol apod.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Michal Holomčík
zást. ředitele

čtvrtek, 17 prosinec 2020 07:54

Na pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 vyhlásilo MŠMT „Dny boje proti covidu“. Dětem se tak o dva dny prodlouží vánoční prázdniny.

Základní škola, školní družina i školní jídelna jsou po tyto dny z nařízení MŠMT zcela uzavřeny.

Rodiče budou moci po oba dny čerpat ošetřovné (více info na: čssz.cz)

Žáci tak půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020.

Organizace vyučování v pátek 18.12. je dle běžného rozpisu střídání skupin. Pouze II. stupeň bude končit o hodinu dříve, tedy po 5. vyučovací hodině, se zachováním rozpisů střídání skupin na obědě.

Po vánočních prázdninách od 4. 1. 2021 se pravděpodobně bude pokračovat v zaběhnutém režimu (vše záleží na stupni PES pro školství):

 1. stupeň má prezenční výuku ve škole.
 2. stupeň pokračuje ve střídání skupin:
 • 1.týden (4.1. – 8.1.) 8. ročník (8.A, 8.B, 8.C) + 7.B, 7.C prezenční výuka ve škole.
 • 1.týden (4.1. – 8.1.) 6. ročník (6.A, 6.B, 6.C) + 7.A distanční výuka z domova.
 • 2.týden (11.1. – 15.1.) 6. ročník (6.A, 6.B, 6.C) + 7.A prezenční výuka ve škole.
 • 2.týden (11.1. – 15.1.) 8. ročník (8.A, 8.B, 8.C) + 7.B, 7.C distanční výuka z domova.

O případných změnách, budeme včas informovat (resp. reagovat na nařízení vlády).

Současně upozorňuji, že z personálních důvodů a následného přepracování některých úvazků učitelů, jsme nuceni přistoupit ke změně rozvrhů u 5.-9. tříd. Změny budou platné již od 4.1.2020. Sledujte prosím EduPage, více informací podají třídní učitelé. Budeme se snažit co nejvíce zachovat rozvrhy v původní podobě.

Děkujeme za pochopení,

klidné vánoční svátky všem

čtvrtek, 26 listopad 2020 08:42

Dle aktuálních vládních nařízení se mění organizace výuky níže uvedeným způsobem:

 1. stupeň: Výuka všech tříd (1. – 5. ročníku) bude probíhat pouze prezenčně za osobní přítomnosti žáků ve škole!
 2. stupeň: Výuka 9. ročníku bude probíhat pouze prezenčně za osobní přítomnosti žáků ve škole!

Odpolední vyučování 8. – 9. ročníku v pondělí je po celé toto období zrušeno a je nahrazeno distanční výukou v jednotlivých předmětech!

úterý, 17 listopad 2020 21:56

AKTIVITY PRO DĚTI NA TÝDEN 16.11. – 20.11.2020

Ahoj chlapci a děvčata,

zdraví vás všechny p.vychovatelky, p.asistentka a p.asistent ze školní družiny.

Jelikož nám dnešní situace nedovolí se vídat jako dřív, proto jsme se rozhodli vám navrhnout či doporučit aktivity, hry, vyrábění, prostě něco na zabavení, když už nebudete vědět, co s volným časem. Záleží jen na vás, zda se zapojíte.

KAŽDODENNÍ AKTIVITY

1.Ranní cvičení s hudbou.

 1. Polední klid s knihou na pokračování.
 2. Večerní hodnocení – deník - napsat jednou větou, co tě dnes nejvíc potěšilo nebo rozesmálo a nakreslit obrázek.
pátek, 13 listopad 2020 09:35
 • bude probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd, v těchto ročnících se ruší výuka distanční
 • žáci 3. – 9. tříd pokračují v distanční výuce

Organizace výuky žáků 1. a 2. tříd

 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (doporučujeme, aby žáci měli alespoň 2 roušky), dodržovat hygienická opatření ( desinfekce, větrání )
 • roušku musí mít žáci nasazenou již při vstupu do areálu školy
 • z šatny žáci odcházejí ihned do své třídy
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, doporučuje se pobyt venku ( organizace je na třídním učiteli)
 • školní družina je v běžném provozu ráno i odpoledne, ve skupinách budou vždy žáci jedné třídy
 • školní jídelna je také v běžném provozu (svačinky, obědy), i zde platí povinnost nosit roušku, s výjimkou konzumace stravy
 • zákonní zástupci mají vstup do školy zakázán
 • všechny záležitosti se snaží zák. zástupci vyřídit elektronicky, v nezbytných případech mohou přijít na ředitelství školy s rouškou a použijí dezinfekci u vchodu školy
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy zakázán

Za ředitelství školy

Kateřina Maláníková – zást. ředitele pro 1.st.

pátek, 13 listopad 2020 09:31

Informace k provozu školní jídelny od 18.11.2020

 • školní jídelna je od 18.11. 2020 v provozu
 • žáci 1. a 2. tříd jsou automaticky přihlášeni k odběru svačin i obědů
 • ostatní žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosiče ve výdejně obědů pro cizí strávníky v době od 12.00 – 12.30hod. Zájemci o tuto možnost se musí nahlásit  na tel. čísle 517305227 nebo 721488125 alespoň 2 dny předem. Jinak mají žáci 3. – 9. tříd svačiny i obědy automaticky odhlášeny až do doby jejich návratu do škol.
úterý, 10 listopad 2020 14:42

AKTIVITY PRO DĚTI NA TÝDEN 9.11. – 13.11.2020

Ahoj chlapci a děvčata,

zdraví vás všechny p.vychovatelky, p.asistentka a p.asistent ze školní družiny.

Jelikož nám dnešní situace nedovolí se vídat jako dřív, proto jsme se rozhodli vám navrhnout či doporučit aktivity, hry, vyrábění, prostě něco na zabavení, když už nebudete vědět, co s volným časem. Záleží jen na vás, zda se zapojíte.

neděle, 01 listopad 2020 16:54

Vládní opatření i nadále omezují provoz základních škol. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

 • Výuka na I. a II. stupni bude organizována distanční formou.
 • Výuka distanční formou je povinná!

Žáci, kteří nemají možnost internetového připojení se domluví s třídním učitelem na způsobu a organizaci distanční výuky.

• 1. stupeň: Organizace výuky je na třídním učiteli, popř. na učitelích jednotlivých předmětů. Plnění zadaných úkolů je povinné!

• 2. stupeň: On-line forma je povinná a vyučuje se dle rozvrhu. Organizace výuky je na učitelích jednotlivých předmětů. V době vyučování budou učitelé k dispozici on-line a provádí výuku, zadávání úkolů apod. Učitel je on-line k dispozici pouze v čase svých hodin dle tříd v rozvrhu. Dodržujte tak časy připojení podle vašeho platného rozvrhu! Způsob výuky si organizuje příslušný učitel předmětu. Výuka on-line se netýká předmětů: tělesná výchova, člověk a svět práce, výtvarná výchova a hudební výchova. V těchto předmětech mohou žáci dostat k vypracování projekt, domácí úkol apod. zást. ředitele

Mgr. Michal Holomčík.