ředitel školy:

PaedDr. Antonín Slezák
tel.:  517 305 221
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupce ředitele:

Mgr. Jindra Kollerová
tel.: 517 305 222
tel.: 517 305 211 (kancelář)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

školní jídelna:

tel.:  517 305 227
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Upozorňujeme na nová telefonní čísla 
 
Atletika 

Aktuality

Poděkování

 žákům atletických třída pedagogům jménem Dětského domova Jeseník

Rozvrh hodin pro žáky, kteří nejedou na LVVZ

DIVADLO - Uherské Hradiště - žákovské  předplatné
KARNEVAL  na ledě

Lyžařký kurz  
více informací v novinkách 
 

ŠKOLNÍ KLUB soutěž

"Doběhneme, dohážeme, doskáčeme do Helsinek"  

Vytisknout

Nové články

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD NAŠÍ ŠKOLY

 

Zápis do 1. tříd proběhne v našem městě 6. 2. 2015 od 14.00 do 17.00 hod. a 7. 2. 2015 od 9.00 do 11.00 hod. Týká se dětí narozených od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku. S sebou je potřeba vzít rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

            Co bude paní učitelky zajímat?

*        ŘEČ - představení se, přednesení básně nebo zazpívání písně, převyprávění pohádky podle obrázků

*        VNÍMÁNÍ PROSTORU - co je vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu?

*        GRAFOMOTORIKA - správné držení tužky, malování obrázku (např. postavy nebo domečku)

*        SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ - naslouchání pokynů učitelek, vytleskání slabiky, jakým písmenem začíná slovo …, jaké slovo začíná na písmeno …

*        ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - co do řady nepatří, co je na obrázku jinak, rozpoznání barev

*        VIZUOMOTORIKA - plynulost provedení kreslené stopy, koordinace pohybů končetin a zraku, napodobování tvaru

*        MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY - poznání číslic 1 - 5 a přiřazení počtu, rozpoznání geometrických tvarů

*        MOTORIKA - chytání míče, zavázání tkaničky, rovnováha

V budově školy Vás přivítají starší žáci v převleku koček, kteří Vám pomohou v orientaci v našich budovách a dětem zpříjemní čekání na samotné zapsání do první třídy.

Školní zralost bývá nejčastěji charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho fyzickou, psychickou a sociální způsobilost začít školní docházku. Jestli si nejste jisti v některé složce školní zralosti Vašeho dítěte nebo chcete své šikovné dítě sledovat při školní práci, můžete se při zápisu přihlásit do kurzu PŘEDŠKOLÁČEK, který pro Vaše děti připravujeme zdarma na naší škole, a zhodnotit tak dovednosti budoucích školáků.

Na Vás a Vaše děti se těší kolektiv učitelů naší školy.

Desatero pro rodiče prvňáčků

 


 

 

pf 2015  


logopartnerschool 

 

V letošním školním roce 2014/2015 jsme se stali partnerskou školou

Autorizovaného zkouškového centra Cambridge P.A.R.K.

 

Co je Cambridge P.A.R.K.?

Autorizované centrum zkoušek Cambridge English se sídlem v Brně.

Bližší info na www.zkouskypark.cz

Co přináší partnerství naší školy a Cambridge P.A.R.K.?

  • můžeme našim žákům nabídnout něco navíc
  • atraktivnější výuku angličtiny oproti jiným školám
  • nejmodernější výukové materiály

 více informací naleznete zde 


 We saw en english play Peter Black in October.It was a realistic story fromthe present times.Here are pupils' opinions:

V říjnu jsme viděli anglickou hru Peter Black (Černý Petr).Byl to relistický
příběh ze současnosti.Tady jsou názory některých žáků:

 

"I think,the theatre was good.It was about a man called Peter Black,he had a very bad luck on one day.He lost his girlfriend,money,job and friends. Actually he lost everything.The story was exciting,not boring."(VítMichenka, 9. B)

"Myslím,že divadlo bylo dobré.Byl to příběh o muži jménem Černý Petr,který 
měl jednoho dne velkou smůlu.Ztratil svoji přítelkyni,peníze,práci i 
přátele.Ztratil vlastně všechno.Příběh byl napínavý,nebyl nudný." (Vít 
Michenka,9.B)

"It was abou Peter Black who lost everything in one day.Job,friends,etc. Hehad to live on the street.Then he met new friends,some homeless guys and agirl who was also homeless.They became friends and he figured out it wasjust a new beginning for him."(Jarek Svoboda, 9. B)

"Bylo to o Petru Černém,který ztratil jednoho dne všechno.Práci,přátele,atd.
Musel žít na ulici.Pak potkal nové přátele,dva bezdomovce a jednu dívku,
která byla také bez domova.Stali se přáteli a pro Petra to byl nový 
začátek."(Jarek Svoboda,9.B)

"Yesterday's performance was about a man named Peter Black. He had bad luckand lost everything.It was interesting and funny,the actors were great.Iliked it." "Peter Black was a rich man. But one day he had a trouble day:Executorslevied on his flat and his girlfriend gave up their relationship.He met awise woman who said him about a near cheap hotel. He went there and met Rokowith bikes.He bought a bike and rode away.Then he met a gangster andhomeless people.They helped him to come back to normal life."(Jiří Michalík, 9. B)

"Včerejší představení bylo o muži jménem Černý Petr.Měl smůlu a ztratil 
všechno.Bylo to zajímavé a humorné,herci byli skvělí.Líbilo se mi to."
"Černý Petr byl bohatý muž.Ale jednoho dne měl smůlu:exekutoři zabavili jeho
byt a jeho přítelkyně se s ním rozešla.Potkal vědmu,která mu řekla o blízkém
levném hotelu.Šel tam a potkal Roka - prodavače kol.Koupil si kolo a jel 
pryč.Potkal gangstera a bezdomovce.Ti mu pomohli vrátit se do normálního 
života."(Jiří Michalík,9.B)

 

Tady máme i kritické pohledy – proč ne?

"The teatre was very bad and pathetical.I think it would be better all inEnglish language.I didn´t like it.I missundertood the action.""The theatre was very bad and boring.I didn´t like it. The worst thing was, that it was half Czech and half very bad English.The story was really aboutnothing.I don´t remember any single important sequence.And the English wasso horrible.I think it was a waste of money." (Dita Špačková,9.B)

"Divadlo bylo velmi špatné a patetické.Myslím,že by bylo lepší celé v 
angličtině.Nelíbilo se mi to.Neporozuměla jsem ději."
"Divadlo bylo velmi špatné a nudné.Nelíbilo se mi.Nejhorší bylo to,že půlka 
byla česky a půlka špatně anglicky.Příběh byl opravdu o ničem.Nepamatuji si 
jedinou část.A angličtina byla tak špatná.Myslím,že to bylo plýtvání 
penězi."(Dita Špačková,9.B)

Fotografie z představení


 Rádi bychom, aby škola byla bezpečným zázemím pro žáky, jejich rodiče a veřejnost

Prosím, věnujte pozornost následujícím pravidlům

Proč pravidla vstupu do školní budovy?

-        bezpečnost Vašich dětí (na prvním místě!)

-        hygienické důvody

-        podporování samostatnosti žáků

Ranní vstup do školní budovy:

-        škola se otevírá v 7:40 hod.

-        pouze žáci 1. tříd mohou vstupovat do šaten v doprovodu rodičů (pokud to rodiče uznají za nutné) a to  nejpozději do konce roku 2014, po převléknutí odcházejí do kmenových tříd již samostatně, šatnář  zkontroluje pořádek v šatně a zamkne.

-        žáci 2. – 9. ročníku vcházejí do šaten samostatně bez doprovodu rodičů, po převléknutí odcházejí do  kmenových tříd, šatnář zkontroluje pořádek v šatně a zamkne.

-        škola se zamyká v 8:00 hod.

Umožnění vstupu do školy v době výuky:

-        v době dopolední výuky mohou rodiče z vážných důvodů oslovit pracovníky v hlavní budově

-        pokud přivádíte své dítě např. od lékaře, žák odejde samostatně do příslušné třídy  

Pohovory, konzultace s vyučujícími:

-        sjednávejte si schůzky s vyučujícími na dobu po ukončení dopolední výuky, prosím, respektujte dobu  vyučování i přestávky vyučujících

-        konzultace s vedením školy sjednávejte předem telefonicky nebo emailem

Vyzvedávání dětí po vyučování:

-        rodiče prvňáčků mohou čekat na své děti před branou školy (pokud to rodiče uznají za nutné)

-        žáci 2. – 9. ročníku odcházejí po převléknutí ze šaten samostatně

-        žáci 2. stupně, pokud mají odpolední vyučování, tráví tuto pauzu dvěma způsoby:

-        zůstávají v budově školy ve školním klubu

-        odcházejí mimo budovu (v žádném případě se nezdržují v prostorách školy) a vracejí se 10 min.  před zahájením odpoledního vyučování

Školní družina

-        ranní ŠD začíná v 6:00 hod.

-        rodiče zazvoní na zvonek ŠD u vchodu a příslušná vychovatelka si dítě vyzvedne

Odpolední ŠD

-        rodiče zazvoní na příslušné oddělení ŠD u vchodu a příslušná vychovatelka osobně předá dítě rodičům

Děkujeme vám za pochopení

vedení školy