pátek, 08 únor 2019 09:58

Již před vánočními prázdninami se naše škola zapojila do literární soutěže pořádané Národním ústavem duševního zdraví. Děti se měly pokusit libovolnou formou zpracovat téma duševního zdraví. Přes nízký věk a nevelké zkušenosti se nám však do rukou dostaly úvahy, za které bychom se nemuseli stydět ani my, dospělí. Největší úspěch u nás, učitelů, sklidily básničky.

Ze všech esejí a básní zaslaných do soutěže se Prokopu Tomečkovi podařilo dostat do finále mezi ty nejzdařilejší práce. K tomuto velkému úspěchu gratulujeme.

úterý, 05 únor 2019 08:53

Vážení rodiče,
v druhém pololetí nabízíme našim žákům přípravu ke Cambridge zkouškám různých úrovní. Po zjištění zájmu si žáci mohou vyzkoušet vzorový test, aby měli představu, co je čeká. Příprava bude probíhat jednou týdně po vyučování a je zcela zdarma.
Pro I. stupeň jsou to zkoušky STARTERS ( úroveň preA1) a MOVERS (úroveň A1). Jsou to zábavné zkoušky z Aj. Každé dítě, které absolvuje tuto zkoušku, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka a ukazuje rodičům pokrok jejich dítěte v angličtině.

pondělí, 04 únor 2019 09:01

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám a Vašim budoucím prvňáčkům nabídnout kurz „Předškoláček“.

Kurz je určen pro předškolní děti, které se připravují na vstup do 1. třídy a na zápis, který proběhne 5. a 6.  dubna.

Setkávání budou probíhat 1x týdně po dobu 10 lekcí (lekce trvá 45 min.). První lekce proběhne v pondělí 18. února nebo ve čtvrtek 21 .února od 15, 30 do 16,15 v zeleném pavilonu. Přezůvky s sebou. Rodiče jsou na kurzu vítáni.

čtvrtek, 31 leden 2019 12:24
čtvrtek, 31 leden 2019 10:26
čtvrtek, 31 leden 2019 10:26
pondělí, 28 leden 2019 07:45