ředitel školy:
PaedDr. Antonín Slezák
tel.: 517 305 221
 
zástupce ředitele:
Mgr. Michal Holomčík
tel.: 517 305 222
 
Koordinátor pro I. stupeň:
Mgr. Kateřina Maláníková
 
školní jídelna:
Bohumila Šardická
tel.:  517 305 227
 
 
Atletika 
 
Vytisknout

Nové články

 

 zapis2016

 


 predskolacek1


 

Odklad povinné školní docházky

 Odklad povinné školní docházky je preventivní opatření, kdy je dítěti, které by mohlo mít v základní škole určité problémy, odložen nástup k povinnému vzdělávání o jeden rok.

   Žádost o odložení školní docházky podávají zákonní zástupci dítěte nejpozději do 31. května daného kalendářního roku.

Rozhodnutí o odložení školní docházky vydává ředitel školy, ve které dítě absolvovalo zápis.

Podkladem pro správní rozhodnutí jsou podle školského zákona:

1. písemná žádost zákonných zástupců

2. doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra

3. doporučení odborného lékaře(dětského lékaře) nebo klinického psychologa

  Dítě by mělo být na vstup do první třídy připraveno po stránce fyzické, psychické, emocionální i sociální. Posoudit, nakolik je dítě připraveno na vstup do školy, by měli samozřejmě rodiče. Pokud se rodiče nemohou rozhodnout, měli by si promluvit s učitelkami z mateřské školy, které jsou s dítětem v každodenním kontaktu. K posouzení školní zralosti dochází i během zápisu do první třídy a v kroužku Předškoláček, který naše škola nabízí.