• Mimořádné oznámení
    • Vážení rodiče,
     ředitelství Základní školy Hodonín, U Červených domků, příspěvková organizace Vás informuje, že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy (zateplení, rekuperace s klimatizací v celém objektu školy, ve školní jídelně i tělocvičně) bude provedena změna organizace ukončení školního roku 2022/2023 o týden dříve to je v pátek 23.06.2023. Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 23.06.2023
     Tato změna v organizaci školního roku 2022/2023 uzavření školy o týden dříve byla schválena zřizovatelem městem Hodonín i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
     Škola i školní jídelna budou uzavřeny po vydání vysvědčení v pátek 23.06.2023
     Školní družina bude v provozu do 30.6.2023
     Děkujeme za pochopení
     Ředitelství školy
     • MDD v naší škole

      Co dělají děti na celém světě 1. června? No přece oslavují! Je totiž Mezinárodní den dětí…V naší škole již tradičně slavíme soutěžemi- dříve v areálu školy, ale v posledních letech jsme si oblíbili umělou trávu na fotbalovém hřišti. Letos tomu nebylo jinak.

      Děti 1.- 3. ročníků se na stadionu sešly v 9 hodin, aby si na různých stanovištích vyzkoušely pestré činnosti: házely raketkami na cíl, chytaly magnetem rybičky, třídily odpad, skládaly puzzle, podlézaly překážky, běhaly v gumákách, skákaly v pytli nebo přes švihadlo, poznávaly čichem koření, hmatem písmena, zkoušely lidskou abecedou ukázat své jméno, cvičily s obručemi, s míčem, běhaly slalom, podle zvuku hledaly stejně znějící nádobky,… Celkem 22 zajímavých disciplín, které jim přichystaly paní učitelky a asistentky, někdy nebylo lehké zvládnout, ale děti se náramně snažily a získávaly za splnění cenné body do svých kartiček. Za š

     • Školní výlet 9. B

      Ve středu 31. 5. 2023 se třída 9. B vydala na svůj poslední školní výlet do Brna. Naší první zastávkou byl hrad Špilberk, kde pro nás měli připravený edukační program Umění hravě pro velké. Pomocí hravých aktivit navazujících na vystavená díla se žáci setkali s uměním 19. a 20. století. Čekali je obrazové hádanky, vyjádření pomocí vlastního těla nebo malování před obrazem.

     • Ocenění na radnici

      Při příležitosti Mezinárodního dne dětí byly v obřadní síni radnice slavnostně přijaty žákyně Lucie Hedrichová a Lenka Janečková, které převzaly z rukou pana místostarosty Vojtěcha Salajky ocenění za vynikající studijní výsledky a za aktivity přesahující rámec povinné výuky.

      K. Maláníková

     • Soutěž HMZ

      Dne 25. května se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Své síly porovnávali v ošetřování několika reálně znázorněných poraněních, obvazové technice a transportu.

      Této soutěže se zúčastnilo 15 pětičlenných hlídek ve dvou kategoriích. Naši žáci obsadili obě první místa a tak postupují do krajského kola.

     • Projektový den v ZOO

      18. 5. 2023 se 5. A vydala do nedaleké ZOO, kde pro ně byl nachystaný zajímavý program na téma
      “Šelmy”. Usadili nás v pavilonu šelem, kde mají výukovou učebnu. Následovala projekce a ukázky
      zvířat a jejich kůže - vyčiněné si mohli děti pohladit.

      Pro zajímavost nechali dětem pohladit i jiná zvířata, která právě v této učebně žijí. Zažili i krmení, a to šelem a opic. U opic nechyběl jejich humor vůči návštěvníkům. Zajímavý zážitek byl, když jsme šli do učebny, tak s námi kráčely i zde žijící šelmy - lev, lvice nebo tygr, i když jen za sklem.......

     • Výlet s překvapením

      V pondělí 22.5. jsme se vydali na třídní výlet. Do poslední zastávky nikdo neměl tušení, kam se vlastně jede. Ve finále byli všichni spokojení (jenom kdyby nebylo takové vedro) a tady jsou některé reakce z naší třídy.​​​​​​

      Nečekal jsem, že to bude tak překvapivě zábavné. Bylo to dobré a plánuju, že tam pojedu i s rodiči.

     • Hravá fyzika

      V úterý 23. 5. 2023 se sešlo 12 žáků ze 7.A v učebně fyziky, aby otestovali své dovednosti a vědomosti z fyziky. Dělali „laboratorní práci“ na zjištění průměrné rychlosti přineseného tělesa – nejčastěji autíčka, vypracovávali „test“ a zpracovávali zadaný úkol zjišťováním informací na internetu.

     • Inovativní vzdělávací aktivity

      V rámci běžné výuky vzděláváme i inovativní vzdělávací aktivitou propojující projektovou výuku a zážitkovou pedagogiku v přírodovědné oblasti. To vše díky nové učebně Archimedes a projektu OPJAK.

      Projekt sdružuje děti milující přírodu a bere si za cíl bližší poznání hmyzu žijícího v našem okolí. Má za úkol rozvíjet nadání/talent žáka v určité vzdělávací oblasti - v tomto případě přírodovědné. Projekt s názvem „Brouci a motýli Hodonínské Dúbravy“ probíhá formou projektových bloků (dnů). Je úmyslně situován na druhou polovinu května a červen, kdy dospělý hmyz aktivuje a výuku je možné provést zážitkovou formou, která je efektivnější než pouhá teoretická výuka.

     • Salátový bar

      Nově je v naší školní jídelně umístěn salátový bar. Jelikož je pro nás školní stravování důležité, zejména zdravé stravování dětí, rozhodli jsme se tímto způsobem rozšířit nabídku čerstvé zeleniny a ovoce.
      Zeleninový či ovocný salát je nabízen denně, žáci si tedy mohou dle svých chuťových preferencí vybrat, na co mají ten den chuť.

     • Zkoušky Cambridge English

      V pondělí 15.5.2023 na naší škole proběhly zkoušky Cambridge English. Letos zkoušky skládalo celkem 28 žáků a to v kategoriích Starters ( 4.ročník, 13 žáků ), Movers (6. ročník, 4 žáci) a Key for schools (8. ročník, 11 žáků). Všechny děti se na ně se svými učiteli angličtiny pečlivě připravovaly od začátku letošního školního roku až doposud. Každý z nich musel prokázat své znalosti v mluvení, čtení a psaní a poslechu. Věříme, že se všem zkoušky povedly a těšíme se, až jim v září budeme moci předat oficiální certifikáty.

     • EXKURZE DUKOVANY

      V pátek 19. května 2023 se žáci devátých tříd vydali na exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany, aby porovnali své znalosti z hodin fyziky s informacemi od odborníků přímo z oboru.

      Jaderná elektrárna Dukovany je jedním z nejvýznamnějších výrobních zdrojů v Česku – spolehlivě pokryje 20 % české spotřeby svým instalovaným výkonem 2 040 MW.
      Infocentrum je nabité interaktivními exponáty. Prošli jsme si cestu paliva od A do Z. Zblízka jsme se při ní seznámili s výrobním blokem i se samotným jaderným reaktorem.
      Úplnou novinkou v infocentru je unikátní virtuální prohlídka ReakTour. Pohodlně jsme se usadili v kinosále a nasadili si speciální brýle, které nás rázem přenesly do kontrolovaného pásma Jaderné elektrárny Dukovany.
      Potom jsme zamířili do Dalešic, abychom navštívili elektrárnu s nejvyšší sypanou hrází v Evropě, která měří 102 metrů!
      Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice plní důleži

     • DĚKUJEME!

      Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině,
      jménem organizátorů sbírky a jménem Ligy proti rakovině Praha ze srdce děkujeme všem, kteří jste se do Českého dne proti rakovině zapojili - velký dík Vám Všem.
      M. Hanková - ŠK

     • ŠTAFETOVÝ POHÁR

      V pondělí 15.5.2023 se dopoledne zúčastnil výběr 1.stupně krajského finále "Štafetového poháru 2023" v Břeclavi. Naši nejmenší atleti převedli skvělý výkon. Jen o 3 vteřiny jim unikly stupně vítězů. Celkově tak obsadili 4.místo v Jihomoravském kraji z počtu 56 zúčastněných škol.

      Děkujeme za reprezentaci školy žákům:

     • Exkurze do Technického muzea v Brně

      Ve středu 10. května jsem se se 7.A. a 7.C vypravili do Technického muzea v Brně, kde nás čekala interaktivní výstava Lidé od vedle a zážitek z technické herny.
      Na výstavě Lidé od vedle jsme se vydali do světa lidí s hendikepem. Naši žáci si vyzkoušeli jaké to je pohybovat se na invalidním vozíku a žít se zrakovým nebo sluchovým postižením. Byli překvapeni jak komplikovaný takový život je.

     • Výlet druhých tříd

      Dne 4. května 2023 vyrazily třídy 2.A, 2.B a 2.C na důležitou misi. A to zachránit jednoho z nejvýraznějších hrdinů dětské četby – Harryho Pottera. Mladý kouzelník byl zaklet na Hájence v Břeclavi, kde na žáky čekala řada úkolů. Všechny úkoly se jim naštěstí povedlo splnit a mladého kouzelníka zachránili. Na oslavu úspěchu byla pro žáky připravena diskotéka a možnost zařádit si v lanovém centru.

  • Partneři

  • Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace
   IČO: 49418831
   id datové schránky: phqmmgk
    
   ředitel školy:
   PaedDr. Antonín Slezák
   tel.: 517 305 221
    
   zástupce ředitele:
   Mgr. Michal Holomčík
   tel.: 517 305 222
    
   zástupce ředitele pro I.stupeň:
   Mgr. Kateřina Maláníková
   tel.: 517 305 222
    
   školní jídelna:
   Bohumila Šardická
   tel.:  517 305 227
    
   vedoucí školní družiny:
   Ilčíková Jana
   tel.:  607 009 365
    
   Pověřenec pro ochranu osobních údajů::
   Mgr. Alena Straubová, advokátní kancelář
   tel.:  541 556 155
    
    
   VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
   POČET : 1
    
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 4. 6. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje